Taahhüt Haber’de 22 Şubat 2023 Çarşamba günü yaklaşık maliyetleri toplamı 860 milyon lirayı geçen 2 EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve yine 2 EDYÜ (Eşik Değeiin Yarısı Üstü) olmak üzere 4 adet önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 22 Şubat 2023 Çarşamba  tarih ve 3073 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 362 milyon 590 bin TL’yi geçen 22 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılan 1 ve 21 Şubat 2023 Salı günü yapılan 21 adet ihaleden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 22 Şubat 2023 Çarşamba  tarih ve 3073 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 22 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’leri toplamı  660 milyon liraya geçen 2 ve YM’leri toplamı 200 milyon lirayı geçen EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) yine 2 adet olmak üzere toplam 4 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM’LERİ) TOPLAMI 660 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– DSİ 11 BÖLGE MD EDİRNE / 2022/1512425 — DEDECİK BARAJI YAPIM İŞİ / 21 Şubat 2023 Salı günü yapılan ve 37 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 469.797.873 TL olarak açıklanan ihalede BERYAR İNŞAAT + HÜSAMETTİN PEKER sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sorgulanması muhtemel 4 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. BERYAR İNŞAAT + HÜSAMETTİN PEKER ‘in teklifi 321.737.150,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 22 Şubat 2023 Çarşamba  tarih ve 3073 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-11-bolge-nin-1512425-beryar-insaat-husamettin-peker/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 22.2.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TC SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GN MD / 2023/45574 — VAN GEVAŞ 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ YAPIMI Yapım İşi / 21 Şubat 2023 Salı günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 196.361.314 TL olarak açıklanan ihalede ILICAK PROJE + KANDAŞOĞLU İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ILICAK PROJE + KANDAŞOĞLU İNŞAAT ‘in teklifi 187.250.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 22 Şubat 2023 Çarşamba  tarih ve 3073 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-45574-ilicak-proje-kandasoglu-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 22.2.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 200 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 18 Bölge Md Isparta / 2022/1515329 — Afyonkarahisar Sandıklı Menteş Göleti İkmali 2Kısım Yapım İşi / 21 Şubat 2023 Salı günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 99.994.277 TL olarak açıklanan ihalede makul teklif olarak dikkat çeken AKGÜR İNŞAAT + ÖZŞA YAPI ‘nin teklifi 92.512.033,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– İstanbul Asfalt Fab San ve TİC Aş / 2023/22514 — İstanbul Avrupa Yakası Genelindeki Yollarda Kullanılmak Üzere Mamul Asfalt Malzeme Temini, Nakli Ve Serimi İşi Yapım İşi / 21 Şubat 2023 Salı günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 100.765.658 TL olarak açıklanan ihalede makul teklif sahibi olarak dikkat çeken EMKA İNŞAAT ASFALT ‘in teklifi 94.595.500,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 22 Şubat 2023 Çarşamba  tarih ve 3073 sayılı Taahhüt Haber Sayfa: 56-64

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TaahhutHaber_23_Subat_2023_Persembe_3074-17
TH / 23.02.2023 – 3074 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 22 Şubat 2023 Çarşamba  tarih ve 3073 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 362 milyon 590 bin TL’yi geçen 22 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılan 1 ve 21 Şubat 2023 Salı günü yapılan 21 adet ihaleden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 22 Şubat 2023 Çarşamba  tarih ve 3073 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 22 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’leri toplamı  660 milyon liraya geçen 2 ve YM’leri toplamı 200 milyon lirayı geçen EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) yine 2 adet olmak üzere toplam 4 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.