Taahhüt Haber’de 22 Temmuz 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 ve ED’nin yarısının üstünde fakat ED’nin altında 2 ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü  yayınlanan 22 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2921 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 900 milyon liraya yaklaşan  79 adet ihale ilanı yayınlandı. 21 Temmuz 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 79 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü 1 ihale ilanı yer aldı.  Öte yandan  yaklaşık maliyeti eşik değerin (ED) yaklaşık yarısının üstünde ve fakat ED’nin altında olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL arası) 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı 350 milyon liraya yaklaşan YM’leri Eşik Değer Üstü 1 ve  YM’si ED’nin yarısı üstü ile ED arasında olan 2 ihale ilanının başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

22 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN 1 EDÜ İHALE DUYURUSUNUN ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– KGM 10 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/712038 – (Yusufeli-Sarıgöl) Ayrım Öğdem İl Yolu Sanat Yapıları, Toprak, Tünel, Köprü ve Üstyapı İşleri ikmali için 23 Ağustos 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere A.V. Grup:Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) veya A.II. Grup (Tünel İşleri) benzer iş deneyimi olarak aranıyor. 

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 22 Temmuz 2022 Cuma tarihli ve 2921 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-10-bolge-ihale-duyurusu-yapti-712038-yusufeli-sarigol/

22 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YAKLAŞIK MALİYETLERİ  ED’NİN YARISININ ÜSTÜNDE VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN 2 ADET İHALE DUYURUSUNUN BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Antalya Manavgat Bld Fen İşl Md  – 2022/715277 Canlı Hayvan Pazarı Yapım İşi / İhale 16.08.2022  tarihinde gerçekleştirilecek.

– Eskişehir Odunpazarı Bld – 2022/685083 Yenikent Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Yapım İşi  / İhale 12.08.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 22 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2921  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 16

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 25.7.2022 - 2922 - 18
TH / 25.7.2022 – 2922 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü  yayınlanan 22 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2921 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 900 milyon liraya yaklaşan  79 adet ihale ilanı yayınlandı. 21 Temmuz 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 79 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü 1 ihale ilanı yer aldı.  Öte yandan  yaklaşık maliyeti eşik değerin (ED) yaklaşık yarısının üstünde ve fakat ED’nin altında olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL arası) 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı 350 milyon liraya yaklaşan YM’leri Eşik Değer Üstü 1 ve  YM’si ED’nin yarısı üstü ile ED arasında olan 2 ihale ilanının başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.