Taahhüt Haber’de 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 235 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ olmak üzere toplam 2 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3197 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 675 milyon 197 bin TL olan 32 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 22 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3197 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 32 adet SBİS içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 235 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 235 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – Tapu Kadastro Döner Sermaye İşletmesi (İKN. 2023/677127 ) & Pazarlık- Tapu ve Kadastro Gaziantep Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım, Onarım, Güçlendirme ve Tadilat İnşaatı ihalesini 137.000.000 TL ihale bedeli ile NURCİVAN YAPI PROJE SAN LTD kazandı Sözleşmesi  16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Tapu ve Kadastro Gaziantep Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım, Onarım, Güçlendirme ve Tadilat Yapım İşi (Yapım – Pazarlık – Pazarlık (MD 21 B)) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 364 gün süre verilen yatırımın 19.08.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3197 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tapu-kadastro-doner-sermaye-isletmesinin-677127-nurcivan-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – DSİ 26 BÖLGE (İKN. 2022/1434122 ) Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri ve Köyleri Altyapı Çalışmaları İle Köy Yollarının Tamamlanma İnşaatı ihalesini 100.921.640 TL ihale bedeli ile ÜÇYAZ İNŞAAT TİCARET SAN LTD kazandı Sözleşmesi 18 Mayıs 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 700.000 m3 Kazı, 3.000 m3 Beton, 43.000 kg Çeşitli Demir İşleri, 90.000 m3 Riprap, 30.000 m2 Çim, 2.062 Adet Ağaç Dikimi, 113.000 m2 Çelik Ağlarla Şev Örtüleme, 4.000 m Oto Korkuluk, 30.000 m2 Tünel Yüzeylerinin Boyanması, 3.250 m2 Şev Taşı, 1 Adet 400 kW GES Kurulumu, 100.000 m2 Kaya Dolgu, 3.500 m Yağmursuyu Kanal ve Izgarası İşleri Yaptırılacaktır. işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 400 gün süre verilen yatırımın 24.06.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Yusufeli İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3197 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 42 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-26-bolge-nin-1434122-ucyaz-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3197 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:41 – 48

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 24.08.2023 - 3198 - 14
TH / 24.08.2023 – 3198 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3197 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 675 milyon 197 bin TL olan 32 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 22 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3197 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 32 adet SBİS içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 235 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.