Taahhüt Haber’de 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü YM’leri toplamı 610 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3197 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 76 milyon 317 bin TL olan 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  22 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3197 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 610 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 610 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  22 Ağustos 2023 Salı günü ihale edilen DHMİ ‘nın 2023/691521 ihale kayıt numaralı (İKN) Dalaman Havalimanı Pat Sahaları Elektrik Sistemlerinin Revizyonu İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 278.895.042 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda EMT İNŞAAT + DOĞAN MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. EMT İNŞAAT + DOĞAN MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 272.369.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet Dalaman Havalimanı Pat Sahaları Elektrik Sistemlerinin Revizyonu İşi; -Projeleri ve Teknik Dokümanlarında Belirtilen Miktarlarda Elektrik, İnşaat ve Elektronik İmalatları Anahtar Teslim Götürü Bedel Kısmı, -Projeleri ve Teknik Dokümanlarında Belirtilen Miktarlarda Elektrik, İnşaat ve Mekanik İmalatları Birim Fiyat Kısmı. yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Muğla Dalaman Havalimanı’nda inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3197 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dhmi-nin-691521-dalaman-havalimani-emt-insaat-dogan-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  22 Ağustos 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 12 BÖLGE ‘nın 2023/488670 ihale kayıt numaralı (İKN) Bünyan Sarıoğlan Sulaması Anakanal Tahliyesinin Takviye Amaçlı Sarıoğlan Barajına İletilmesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 170.000.000 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ARES HARİTA en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ARES HARİTA firmasının teklifi 169.787.459,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 20230 m Çelik Boru Çelik Boru Temini ve Döşenmesi, Sanat Yapılarının ve İşletme Bakım Yollarının Yapılması yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kayseri İli Bünyan İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3197 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-12-bolge-nin-488670-ares-harita/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  22 Ağustos 2023 Salı günü ihale edilen HATAY MKÜ ÜNİVERSİTESİ ‘nın 2023/751317 ihale kayıt numaralı (İKN) HMKÜ Merkezi Derslik İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 166.009.043 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÇELİK KARO PARKE teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ÇELİK KARO PARKE firmasının teklifi 202.808.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet Üniversite Derslik Binası Yapım İşi (10.000 m2 Çelik Taşıyıcı Sistemli Üniversite Derslik Binası İşi.) yapımını kapsıyor. 135 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3197 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/hatay-mku-universitesi-nin-751317-celik-karo-park/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3197 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 – 56

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 24.08.2023 - 3198 - 15
TH / 24.08.2023 – 3198 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3197 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 76 milyon 317 bin TL olan 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.