Taahhüt Haber’de 23 Eylül 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 1 olmak üzere, 2 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın son günü yayınlanan 23 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2965 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 850 milyon liraya yaklaşan 57 adet ihale ilanı yer aldı. 22 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 23 Eylül 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 57 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı 275 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

23 EYLÜL 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ, TAHMİNİ YM’Sİ 150 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/958496 – Afyonkarahisar Emirdağ 50 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı için 24 Ekim 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere B/III Grubu İşler benzer iş deneyimi olarak aranıyor

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 23 Eylül 2022 Cuma tarihli ve 2965 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 20 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-958496-afyonkarahisar/

23 EYLÜL 2022 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETİ (YM) TAKRİBEN 125 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– Kastamonu Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk 2022/958583 – Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım   / İhale 17.10.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 23 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2965 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 13

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 26.9.2022 - 2966 - 16
TH / 26.9.2022 – 2966 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın son günü yayınlanan 23 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2965 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 850 milyon liraya yaklaşan 57 adet ihale ilanı yer aldı. 22 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 23 Eylül 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 57 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı 275 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.