Taahhüt Haber’de 23 Mart 2023 Perşembe  günü YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 600 milyon lirayı geçen  YM’si EDYÜ 1 ve ED/10-EDYA 6 olmak üzere 7 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü iş günü  yayınlanan 23 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3094 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 777 milyon 749 bin TL tutarında 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 21 Mart 2023 Salı  ve 22 Mart 2023 Çarşamba günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 23 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3094 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyet) 600 milyon lirayı geçen 1 adet EDYÜ ve 6 adet ED/10-EDYA olmak üzere toplam 7 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 7 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

23 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ OLAN ve YM’Sİ 200 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

 – 22 Mart 2023 Çarşamba günü ihale edilen SAĞLIK BAKANLIĞI ‘nın 2023/170929 ihale kayıt numaralı (İKN) Isparta Yalvaç 50 Yataklı Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 199.766.438 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GÜRTAŞ İNŞAAT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. GÜRTAŞ İNŞAAT firmasının teklifi 207.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 23  Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3094 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-170929-gurtas-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23,3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

23 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ ED/10-EDYA (YAKLAŞIK MALİYETLERİ EŞİK DEĞERİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA) ve YM’LERİ TOPLAMI 400 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 6 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Karayolları 10 Bölge Md Trabzon / 2023/164054 — Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü 103 Şube (Rize) Şefliği İle Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Ve Elenmiş Asfalt Mıcırı İle Alt Temel, Temel Ve Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi Yapım İşi / 22 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 13 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 104.905.249 TL olarak açıklanan ihalede AHENK YOL BAKIM + ALZE İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 5 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. AHENK YOL BAKIM + ALZE İNŞAAT ‘in teklifi 73.284.368,90 TL olarak kayıtlara geçti.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/184811 — İstanbul İli Büyükçekmece Vergi Dairesi Hizmet Binası Yapım İşi Yapım İşi / 21 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 52.665.018 TL olarak açıklanan ihalede EMAFTİ YAPI İNŞAAT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. EMAFTİ YAPI İNŞAAT ‘in teklifi 50.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– İstanbul İl Sağlık Md / 2023/115718 — İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Binası Onarımı Yapım İşi / 22 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 84.046.917 TL olarak açıklanan ihalede AKDAŞ YAPI İNŞAAT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. AKDAŞ YAPI İNŞAAT ‘in teklifi 96.412.086,65 TL olarak kayıtlara geçti.

– Ankara Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2023/156629 — Hasanoğlan İstasyon Mahallesi 210291 Ada 2 Parsel’de Aile Yaşam Merkezi Projesi Yapım İşi Yapım İşi / 22 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 43.278.625 TL olarak açıklanan ihalede TR HABERLEŞME en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. (İhale ABB TV’den de canlı olarak yayınlandı) TR HABERLEŞME ‘in teklifi 39.980.200,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Ankara Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2023/161078 — Şereflikoçhisar Aile Yaşam Merkezi Yapım İşi Yapım İşi / 22 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 99.088.056 TL olarak açıklanan ihalede KOÇOĞLU ELEKTROMEKANİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. (İhale ABB TV’den de canlı olarak yayınlandı) KOÇOĞLU ELEKTROMEKANİK ‘in teklifi 98.500.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Sakarya Büyükşehir Yol Bakım Altyapı Koor Dai / 2023/192411 — Bşk Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Beton Yaya Yolu Yapım İşi Yapım İşi / 22 Mart 2023 Çarşamba günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 40.219.941 TL olarak açıklanan ihalede MD YAPI MUHAMMD DAL en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. MD YAPI MUHAMMD DAL ‘in teklifi 32.341.220,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 23 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3094 sayılı Taahhüt Haber Sayfa  47 – 53

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 24.03.2023 - 3095 - 15
TH / 24.03.2023 – 3095 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü iş günü  yayınlanan 23 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3094 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 777 milyon 749 bin TL tutarında 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 21 Mart 2023 Salı  ve 22 Mart 2023 Çarşamba günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 23 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3094 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyet) 600 milyon lirayı geçen 1 adet EDYÜ ve 6 adet ED/10-EDYA olmak üzere toplam 7 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 7 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.