Taahhüt Haber’de 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 400 milyon liraya yaklaşan 2 adet EDÜ (Eşik  Değer Üstü) ve 4 adet EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in geçen haftanın ilk günü yayınlanan 23 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3051 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 156 milyon TL’yi geçen 16 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 19 Ocak 2022 Perşembe ve 20 Ocak 2023 Cuma günü  gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 20 Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3051  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16  ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – YM’leri toplamı 2 milyar lirayı geçen 2 ve YM’si EDYÜ olan ve YM’leri toplamı 370  milyon lirayı geçen 4  olmak üzeret toplam 6  adet önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı 2  milyar 400 milyon liraya yaklaşan bu 6 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

23 OCAK 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN )  ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 20 Ocak 2023 Cuma günü ihale edilen KGM ‘nın 2022/1355004 ihale kayıt numaralı (İKN) Karayolları 1 (İstanbul) ve 4 (Ankara) Bölge Müdürlükleri Sorumluluk Ağındaki Muhtelif Kesimlere Fiber Optik Kablo Haberleşme Altyapısı Tesis Edilmesi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 380.540.609 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MEBTAŞ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. MEBTAŞ İNŞAAT firmasının teklifi 306.479.627,75 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 23 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3051 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-nin-1355004-mebtas-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 20 Ocak 2023 Cuma günü ihale edilen SAĞLIK BAKANLIĞI ‘nın 2022/1406292 ihale kayıt numaralı (İKN) Kars 500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 2.192.066.788 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DOST İNŞAAT VE PROJE en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi . DOST İNŞAAT VE PROJE firmasının teklifi 1.719.000.000,- TL olarak kayıtlara geçti

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 23 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3051 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-1406292-kars-dost-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 23.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

23 OCAK 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 370 MİLYON LİRAYI GEÇEN  4 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2022/1400428 —  İnş.30 Referanslı, Gölbaşı Merkez Ambar Binalarının Yapımı Yapım İşi  —  20.01.2023 günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  143.155.646 TL olarak açıklanan ihalede  makul ve aynı zamanda en düşük teklif  157.947.000,00 TL ile ARKON MÜŞAVİRLİK+TEKNİK MÜHENDİSLİK’ten geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– DSİ 12 Bölge Md Kayseri / 2022/1422363 —  Kayseri Pınarbaşı Panlı Göleti Sulaması İkmali yapım işi  —  20.01.2023 günü yapılan ve 7  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  79.284.437,- TL. olarak açıklanan ihalede makul  teklif  62.474.505,00 TL ile MOİS İNŞAAT SAN ve TİC AŞ’den geldi. İhalede HLS İNŞAAT  en düşük teklifi ile sınır değerin altında kaldı. HLS İNŞAAT’tan ADTA istenmesi muhtemel gözüküyor. İhalenin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2022/1429972 —  İTM.435 Referanslı 154 kV Diyadin TM (DAP) Yapım İşi Y —  20.01.2023  günü yapılan ve 7 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  74.432.842 TL. olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  70.313.035,00 TL ile EUROPOWER ENERJİ ve OTOMASYON TEKNO AŞ’den  geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2022/1475754 —  Kütahya-Gediz Yunuslar Göleti Sulaması İkmali  —  20.01.2023  günü yapılan ve 4  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  71.043.616 TL.  olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  79.385.750,00 TL ile  KAÇKAR İNŞAAT’tan geldi. İhaleyi KAÇKAR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ LTD’in kazanması bekleniyor.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 23 Ocak Pazartezsi  tarih ve 3051 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 52-58

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanacak olan teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 24.01.2023 - 3052 - 16
TH / 24.01.2023 – 3052 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın ilk günü yayınlanan 23 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3051 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 156 milyon TL’yi geçen 16 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 19 Ocak 2022 Perşembe ve 20 Ocak 2023 Cuma günü  gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 20 Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3051  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16  ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – YM’leri toplamı 2 milyar lirayı geçen 2 ve YM’si EDYÜ olan ve YM’leri toplamı 370  milyon lirayı geçen 4  olmak üzeret toplam 6  adet önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı 2  milyar 400 milyon liraya yaklaşan bu 6 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.