Taahhüt Haber’de 24 Ağustos 2023 Perşembe günü ihale bedelleri toplamı 1 milyar 990 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ 1 olmak üzere toplam 3 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 24 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3198 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2 milyar 506 milyon 648 bin TL olan 45 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 24 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3198 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 45 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 1 milyar 990 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 850 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – MEB (İKN. 2023/762524 ) & Pazarlık- Deprem Bölgelerinde 36 Adet 8 Derslikli Hafif Çelik Eğitim Yapıları İnşaatı ihalesini 1.452.500.000 TL ihale bedeli ile ADFA TAAHHÜT+YAPI STS+METROSTAV kazandı Sözleşmesi  09 Ağustos 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü başlandı. Kapsamında Deprem Bölgelerinde 36 Adet 8 Derslikli Hafif Çelik Eğitim Yapıları Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 90 gün süre verilen yatırımın 10.11.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ,Osmaniye illerinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3198 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/meb-nin-762524-adfa-taahhutyapi-stsmetrostav/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 24.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İKN. 2023/745878 ) & Pazarlık- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Deprem Performansının İyileştirilmesi ve Cephe Onarımı ihalesini 399.819.697 TL ihale bedeli ile İMAJ DEMİRYOLU RAY SİSTEM MAK MÜH AŞ kazandı Sözleşmesi  17 Ağustos 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü başlandı. Kapsamında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Deprem Performansının İyileştirilmesi ve Cephe Onarımı İşi Pazarlık (MD 21 B) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 900 gün süre verilen yatırımın 04.02.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara ilinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3198 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-universitesi-nin-745878-ankara-universitesi-imaj-demiryolu/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 24.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 140 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – MEB (İKN. 2023/721113 ) & Pazarlık- Deprem Bölgesinde Yer Alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya İllerinde 15 Adet 8 Derslikli Modüler (Taşınabilir) Eğitim Yapısı İnşaatıihalesini 143.650.000 TL ihale bedeli ile NURİŞ PREFABRİK YAPI İNŞ SAN ve TİC LTD kazandı Sözleşmesi 07 Ağustos 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 09 Ağustos 2023 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Deprem Bölgesinde Yer Alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya İllerinde 15 Adet 8 Derslikli Modüler (Taşınabilir) Eğitim Yapısı Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 45 gün süre verilen yatırımın 23.09.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3198 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 45 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/meb-nin-721113-nuris-prefabrik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 24.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 24 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3198 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 38 – 47

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 25.08.2023 - 3199 - 12
TH / 25.08.2023 – 3199 – 12

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 24 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3198 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2 milyar 506 milyon 648 bin TL olan 45 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 24 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3198 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 45 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 1 milyar 990 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.