Taahhüt Haber’de 24 Ekim 2022 Pazartesi günü ihale bedelleri toplamı 2 milyar 250 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 3 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 24 Ekim 2022 Pazartesi tarih ve 2987 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla / nominal fiyatlarla 2 milyar 728 milyon 127 bin olan 67 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 21 Ekim 2022 Cuma Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 24 Ekim 2022 Pazartesi tarih ve 2987 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 67 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 4 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla / nominal fiyatlarla 2 milyar 250 milyon lirayı geçen bu 7 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

24 EKİM 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR LİRAYI GEÇEN 4 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– SAĞLIK BAKANLIĞI’nın (İKN. 2022/734286 ) Manisa Salihli 400 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı ihalesini 891.958.912 TL ihale bedeli ile ÖZGE İNŞAAT TAAH TİC SAN ve TUR AŞ kazandı Yatırım Manisa Salihli’de inşa edilecek. Sözleşmesi  07 Ekim 2022 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 17 Ekim 2022 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 1 Adet Toplam İnşaat Alanı 83.225,64 m² Olan Betonarme 2B+Z+7 Katlı Hastane Binası işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 700 gün süre verilen yatırımın 15.09.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Ekim 2022 Pazartesi tarihli ve 2986 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanliginin-734286-manisa-ozge-insaat/

– TOKİ’nin (İKN. 2022/759074 ) Ankara Gölbaşı Gerder 545 Konut 1 Ticaret Merkezi yapımı ihalesini 699.999.999 TL ihale bedeli ile ÇAKIR İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN LTD kazandı Yatırım Gölbaşı’da inşa edilecek. Sözleşmesi  10 Ekim 2022 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 19 Ekim 2022 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 545 Adet Konut ve 1 Adet 18 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 550 gün süre verilen yatırımın 20.04.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Ekim 2022 Pazartesi tarihli ve 2986 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tokinin-759074-ankara-cakir-insaat/

– ANTALYA ORMAN İŞLETME MD’nün (İKN. 2022/839446 ) Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı ihalesini 185.570.000 TL ihale bedeli ile ILICAK PROJE+CEREN İNŞAAT kazandı Yatırım Antalya’da inşa edilecek. Sözleşmesi  14 Ekim 2022 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 19 Ekim 2022 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında 1 Adet (Bodrum+Zemin+5kat) 16.780 m² Hizmet Binası Yapımı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 09.06.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Ekim 2022 Pazartesi tarihli ve 2986 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/antalya-orman-isletme-mdnun-839446-antalya-ilicak-proje-ceren-insaat/

– KGM 4 BÖLGE’nin (İKN. 2022/946612 – Pazarlık ) Çubuk Şabanözü İl Yolu 9 bin 700 metre yol inşaatı ihalesini 207.549.590 TL ihale bedeli ile EGE ASFALT+FMA YOL kazandı Yatırım Ankara’da Çubuk Şabanözü İl Yolu u km:0+000-9+700 Arasında inşa edilecek. Sözleşmesi  10 Ekim 2022 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 14 Ekim 2022 Cuma günü başlandı. Kapsamında 9 bin 700 metre Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı (BSK) Yapım İşi ( işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 148 gün süre verilen yatırımın 11.03.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Ekim 2022 Pazartesi tarihli ve 2986 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-4-bolgenin-946612-ege-asfalt-fma-yol/

24 EKİM 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI BU YILIN FİYATLARIYLA 250 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Aydın Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/852370 — Aydın İli Kuşadası İlçesi 32 Derslik MTAL + 100 Kişilik Pansiyon Yapım İşi — Yatırımı 64.821.221,00 TL ihale bedeli ile PALGÜÇ ENERJİ+AL MEM YAPI inşa edecek

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/805512 — İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Battalgazi Mah 366 Ada 2 Parsel İlkokul Yapım İşi (Tip MEB 32/1 İO) — Yatırımı 69.333.000,00 TL ihale bedeli ile ALADAĞ İNŞAAT+ARDA KUTLAY inşa edecek

– Ankara Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/714540 — Ankara İli Paket 5 Eğitim Yapıları Yapım İşi — Yatırımı 99.353.000,00 TL ihale bedeli ile ASELTAŞ YAPI AŞ inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ ve 2986 sayılı ve 24 Ekim 2022 tarihli Taahhüt Haber – Sayfa 51-63

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleriEKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 25.10.2022 - 2987 - 16
TH / 25.10.2022 – 2987 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 24 Ekim 2022 Pazartesi tarih ve 2987 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla / nominal fiyatlarla 2 milyar 728 milyon 127 bin olan 67 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 21 Ekim 2022 Cuma Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 24 Ekim 2022 Pazartesi tarih ve 2987 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 67 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 4 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla / nominal fiyatlarla 2 milyar 250 milyon lirayı geçen bu 7 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.