Taahhüt Haber’de 24 Haziran 2022 Cuma günü YM’si EDÜ eşik değer üstü 6 ve ED’nin yarısının üstünde ve fakat EDÜ’nün altında 8 ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in  haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 24 Haziran 2022 Cuma tarih ve 2904 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar lirayı geçen  100 adet ihale ilanı yayınlandı. 23 Haziran 2022 Perşembe günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 100 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) 6 ihale ilanı yayınlandı. Yine  aynı gün yaklaşık maliyeti eşik değerin (ED) yaklaşık yarısının üstünde ve fakat ED’nin altında olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL arası) tahmini yaklaşık maliyeti olan Taahhüt Haber’in 4 numara ile sınıflandırdığı 8 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar liraya yaklaşan YM’leri Eşik Değer Üstü 5  ve tahmini YM’leri toplamı 750 milyon liraya yaklaşan ve YM’leri ED’nin yarısı üstü ile ED arasında olan 7 ihale ilanının başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.

24 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ TOPLAMI 2 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞAN EDÜ 5 İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE

– SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/624438 – Adıyaman Merkez 150 Yataklı Devlet Hastanesi yapımı için 26 Temmuz 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için on koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-626843-konya-kulu-devlet-hastanesi/

– SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/624438 – Adıyaman Merkez 150 Yataklı Devlet Hastanesi yapımı için 26 Temmuz 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için on koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-624438-adiyaman/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/619980 – Alanya Mahmutbey Mahallesi 250 Konut inşaatı için 5 Ağustos 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için on koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-619980-alanya-mahmutbey-mahallesi/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/621625 – Akseki Boğaz Mahallesi 2 Etap 126 Konut 1 Ticaret Merkezi ve 1 Camii inşaatı için 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için on koşul olarak eklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-621625-akseki-bogaz-mahallesi/

– BİNGÖL BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/634512 – Yeraltı Otopark ve Kent Meydanı inşaatı için 26 Temmuz 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için on koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/bingol-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-634512-yeralti-otopark-ve-kent-meydani-insaati/

– TEİAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/590131 – İTM.411 Referanslı, 400 kV Selvili TM (KOP) yapımı için 28 Temmuz 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için on koşul olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Ancak ihale konsorsiyumlara açık ve (İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde i) ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; D/III Grubu İşler veya D/I Grubu İşler ii) ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortağı için ise B/III Grubu İşler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.)

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ.  24 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2904 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-ihale-duyurusu-yapti-590131/

24 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ ED’NİN YARISININ ÜSTÜNDE VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN TAHMİNİ YM’LERİ İSE 750 MİLYON LİRA CİVARINDA 7 İHALE İLANININ BAŞLIKLARI İSE ŞÖYLE

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara  / İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Çakmaklı Mah (164 Ada 1 Parsel) Anadolu Lisesi ve Spor Salonu Yapım İşi  – İhale 26.07.2022 tarihinde yapılacak.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara  / İTM.410 Referanslı, 154 kV Kalkan TM Yapımı – İhale 27.07.2022  tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / İstanbul İli Silivri Mimarsinan Mahallesi Anadolu Lisesi (1702 Ada 1 Parsel) Yapım İşi  – İhale 22.07.2022 tarihinde yapılacak.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara  / İTM.403 Referanslı 154 kV Batı Adana GIS TM Yapımı  – İhale 28.07.2022 tarihinde yapılacak.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara  / İTM.407 Rerefanslı,154 kV Dörtyol TM Yapımı yapım işi  – İhale 26.07.2022 tarihinde yapılacak.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara  / 1 Adet 154 kV Trafo Merkezi Yapımı  – İhale 25.07.2022 tarihinde yapılacak.

– İzmir Büyükşehir İZBETON AŞ  / İzmir İli Karabağlar İlçesi Orhan Kemal İlköğretim Okulu (32 Derslikli) yapım işi  – İhale 21.07.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Kılıçaslan Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 94 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi – İhale 01.08.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 24  Haziran 2022 Perşembe  tarih ve 2904  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleriEKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 27.6.2022 - 2905 - 15
TH / 27.6.2022 – 2905 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in  haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 24 Haziran 2022 Cuma tarih ve 2904 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar lirayı geçen  100 adet ihale ilanı yayınlandı. 23 Haziran 2022 Perşembe günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 100 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) 6 ihale ilanı yayınlandı. Yine  aynı gün yaklaşık maliyeti eşik değerin (ED) yaklaşık yarısının üstünde ve fakat ED’nin altında olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile  146.815.969,-TL arası) tahmini yaklaşık maliyeti olan Taahhüt Haber’in 4 numara ile sınıflandırdığı 8 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar liraya yaklaşan YM’leri Eşik Değer Üstü 5  ve tahmini YM’leri toplamı 750 milyon liraya yaklaşan ve YM’leri ED’nin yarısı üstü ile ED arasında olan 7 ihale ilanının başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.