Taahhüt Haber’de 24 Mart 2023 Cuma günü YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 360 milyon lirayı geçen  YM’leri ED/10-EDYA olan (Eşik Değerin 10’da birinin üstünde ancak Eşik Değerin yarısının altında) 6 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü  yayınlanan 24 Mart 2023 Cuma tarih ve 3095 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 489 milyon 446 bin TL tutarında 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 23 Mart 2023 Perşembe günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 24 Mart 2023 Cuma tarih ve 3095 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyet) 360 milyon lirayı geçen 6 adet ED/10-EDYA önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 6 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

24 MART 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ ED/10-EDYA (YAKLAŞIK MALİYETLERİ EŞİK DEĞERİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA) ve YM’LERİ TOPLAMI 360 MİLYON LİRAYI GEÇEN 6 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 16 Bölge Ilısu Proje Bölge Md Mardin / 2023/179405 — Şırnak-Güçlükonak Koçtepe Köyü Kehnisorke Deresi Islahı Yapım İşi / 23 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 24 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 50.042.127 TL olarak açıklanan ihalede BAYKARA GRUP sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 4 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. BAYKARA GRUP ‘in teklifi 34.723.522,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Karayolları 14 Bölge Md Bursa / 2023/197818 — Karayolları 14 (Bursa)Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Devlet Ve İl Yollarında Termoplastik Sıcak Boya Ve Çift Kompenant Boya İle Yatay İşaretleme Yapılması Yapım İşi Yapım İşi / 23 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 99.996.867 TL olarak açıklanan ihalede KİSAN İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KİSAN İNŞAAT ‘in teklifi 94.993.225,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Karayolları 16 Bölge Md Sivas / 2023/196916 — Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda (Termoplastik Ve Çift Kompenantlı Boya İle) Yatay İşaretleme Yapılması Yapım İşi Yapım İşi / 23 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 12 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 62.839.030 TL olarak açıklanan ihalede YOLTEKMA TRAFİK sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sınır değer altında kalan firmaların sorgulanmayacağı, bir başka deyişle SD altında kalan firmalardan (ADTA) aşırı düşük teklif açıklamaları istenmeyeceği koşulu geçerliydi. İhalenin 2’nci oturum değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerte sonuçlanması bekleniyor. YOLTEKMA TRAFİK ‘in teklifi 44.900.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Karayolları 3 Bölge Md Konya / 2023/188742 — Konya Çevre Yolu (Kop) Km: 109+000-128+247 (G) / 0+000 (İ)-26+900 Arasındaki Muhtelif Kesimlerde Bulunan Tedaş Ve Teiaş’ A Ait Tesislerin Deplasesi İşi Yapım İşi / 23 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 6 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 43.695.426 TL olarak açıklanan ihalede SAMEL ELEKTRİK + SASEL PROJE sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sınır değer altında kalan firmaların sorgulanmayacağı, bir başka deyişle SD altında kalan firmalardan (ADTA) aşırı düşük teklif açıklamaları istenmeyeceği koşulu geçerliydi. İhalenin 2’nci oturum değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerte sonuçlanması bekleniyor SAMEL ELEKTRİK + SASEL PROJE ‘in teklifi 32.945.112,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– DSİ 6 Bölge Md Adana / 2022/732734 — Adana Pozantı İlçe Merkezi Çakıt Çayı Islahı Yapım İşi / 23 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 25 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 54.982.679 TL olarak açıklanan ihalede İBRAHİM GÜZEL sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sınır değer altında kalan firmaların sorgulanmayacağı, bir başka deyişle SD altında kalan firmalardan (ADTA) aşırı düşük teklif açıklamaları istenmeyeceği koşulu geçerliydi. İhalenin 2’nci oturum değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerte sonuçlanması bekleniyor İBRAHİM GÜZEL ‘in teklifi 39.192.655,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– BOTAŞ AŞ Gn Md Ankara / 2023/119730 — Derik İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Yapım Yapım İşi / 23 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 6 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 48.780.855 TL olarak açıklanan ihalede SETYOL SANAYİ TESİSLERİ sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sınır değer altında kalan firmaların sorgulanmayacağı, bir başka deyişle SD altında kalan firmalardan (ADTA) aşırı düşük teklif açıklamaları istenmeyeceği koşulu geçerliydi. İhalenin 2’nci oturum değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerte sonuçlanması bekleniyor SETYOL SANAYİ TESİSLERİ ‘in teklifi 37.269.124,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 24 Mart 2023 Cuma tarih ve 3095 sayılı Taahhüt Haber Sayfa  55 – 61

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 27.03.2023 - 3096 - 20
TH / 27.03.2023 – 3096 – 20

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü  yayınlanan 24 Mart 2023 Cuma tarih ve 3095 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 489 milyon 446 bin TL tutarında 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 23 Mart 2023 Perşembe günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 24 Mart 2023 Cuma tarih ve 3095 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyet) 360 milyon lirayı geçen 6 adet ED/10-EDYA önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 6 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.