Taahhüt Haber’de 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü YM’leri toplamı 580 milyon lirayı geçen EDYÜ 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı.

 Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 24 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3135  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 155 milyon 315 bin TL’yi geçen 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 22 Mayıs 2023 Pazartesi ve 23 Mayıs 2023 Salı günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 24 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3135  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 19 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı 580 milyon lirayı geçen  EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında) 3 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.

23 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ  EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA  ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 580  MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

23 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen KGM 10 BÖLGE ‘nın 2023/421864 ihale kayıt numaralı (İKN) Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü, 102 Şube (Artvin) ve 103 Şube (Rize) Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarım İle Kar ve Buz Mücadele İşlerinin Yapılması İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 187.347.594 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KAPTAN YOL İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KAPTAN YOL İNŞAAT firmasının teklifi 130.849.125,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3135  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/kgm-10-bolge-nin-421864-artvin-kaptan-yol-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-24.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

23 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen KGM 10 BÖLGE ‘nın 2023/409887 ihale kayıt numaralı (İKN) Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü, 104 Şube (Giresun) ve 105 Şube (Trabzon) Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarım İle Kar ve Buz Mücadele işleri ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 252.930.440 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KARAR İNŞAAT + METAFOR İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 11 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KARAR İNŞAAT + METAFOR İNŞAAT firmasının teklifi 214.777.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3135  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/kgm-10-bolge-nin-409887-giresun-karar-insaat-metafor-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-24.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

23 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen DSİ ‘nın 2023/384470 ihale kayıt numaralı (İKN) Sinop Gerze İçmesuyu İsale Hattı İkmali 2.Kısım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 143.201.529 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda İNCEKAYA İNŞAAT SANAYİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. İNCEKAYA İNŞAAT SANAYİ firmasının teklifi 149.261.892,80 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3135  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-384470-sinop-incekaya-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-24.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için 24 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3135  sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 62-70

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 25.05.2023 - 3136 - 18
TH / 25.05.2023 – 3136 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 24 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3135  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 155 milyon 315 bin TL’yi geçen 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 22 Mayıs 2023 Pazartesi ve 23 Mayıs 2023 Salı günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 24 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3135  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 19 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si 580 milyon lirayı geçen  EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında) 3 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.