Taahhüt Haber’de 24 Şubat 2023 Cuma günü yaklaşık maliyetleri toplamı 880 milyon lirayı geçen 1 EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve yine 1 EDYÜ (Eşik Değeiin Yarısı Üstü) olmak üzere 2 adet önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın son iş günü yayınlanan 24 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3075 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 164 milyon 179 bin TL tutarında 12 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 22 Şubat 2023 Çarşamba ve 23 Şubat 2023 Perşembe günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 24 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3075 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’si 2022 yılı fiyatlarıyla 800 milyon liraya geçen 1 ve yine aynı yılın fiyatlarıyla YM’si 80 milyon lirayı geçen EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) yine 1 adet olmak üzere toplam 2 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Toplam YM’leri 2022 yılı fiyatlarıyla 880 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

24 ŞUBAT 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETİ800 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ İHALE EDİLEN ETİ MADEN‘İN 2022/1312455 İHALE KAYIT NUMARALI (İKN) ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ESPEY AÇIK OCAĞINDA 40.055.000 TON (KTÖ) KANTAR TARTIM ÖLÇÜMLÜ DEKAPAJ Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti  2022 yılı fiyatlarıyla 803.102.750 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda YILMAZLAR MADENCİLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi muhtemel gözüküyor. YILMAZLAR MADENCİLİK firmasının teklifi 674.125.650,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 24 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3075 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/eti-madenin-1312455-yilmazlar-madencilik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 24.2.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

24 ŞUBAT 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ YAKLAŞIK MALİYETİ 80 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– Aksaray İl Özel İdare / 2023/77908 — Özel İdareye ait  taş ocağı kurularak Kilitli Parke Taşı Üretimi Yapım İşi / 23 Şubat 2023 Perşembe günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 80.910.500 TL olarak açıklanan ihalede PROYAP ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi muhtemel gözüküyor. PROYAP ENERJİ ‘in teklifi 54.725.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının  (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 24 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3075 sayılı Taahhüt Haber Sayfa:  43-47

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 27.02.2023 - 3076 - 16
TH / 27.02.2023 – 3076 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın son iş günü yayınlanan 24 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3075 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 164 milyon 179 bin TL tutarında 12 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 22 Şubat 2023 Çarşamba ve 23 Şubat 2023 Perşembe günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 24 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3075 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’si 2022 yılı fiyatlarıyla 800 milyon liraya geçen 1 ve yine aynı yılın fiyatlarıyla YM’si 80 milyon lirayı geçen EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) yine 1 adet olmak üzere toplam 2 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Toplam YM’leri 2022 yılı fiyatlarıyla 880 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.