Taahhüt Haber’de 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü YM’leri toplamı 1 milyar 10 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3175 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 18 milyon 307 bin TL olan 3 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  21 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3175 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 3 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 10 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 10 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  21 Temmuz 2023 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/629984 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi 257 Adet Konut ve 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 647.240.126 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KURULUM TAAHHÜT+ANKA MİMARLIK teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. KURULUM TAAHHÜT+ANKA MİMARLIK firmasının teklifi 629.325.361,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 257 Adet Konut ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3175 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-629984-istanbul-kurulum-taahhut-anka-mimarlik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 24.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  21 Temmuz 2023 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/601017 ihale kayıt numaralı (İKN) Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çimenli Mahallesi 2. Etap 187 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İlanın özeti şöyle.(İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.) ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 362.834.668 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda TEMELKON +HASOĞLU+MŞÇ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. TEMELKON +HASOĞLU+MŞÇ İNŞAAT firmasının teklifi 387.961.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemi İle 187 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çimenli Mahallesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3175 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-601017-trabzon-temelkon-hasoglu-msc-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 24.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3175 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 – 49

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 25.07.2023 - 3176 - 16
TH / 25.07.2023 – 3176 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3175 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 18 milyon 307 bin TL olan 3 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.