Taahhüt Haber’de 26 Ağustos 2022 Cuma günü YM’si EDÜ bir ve ED’nin yarısı üstü üç adet SBİS yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü  yayınlanan 26 Ağustos 2022 Cuma  tarih  ve 2946 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 926 milyon 802 bin TL olan  66  (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 26 Ağustos 2022 Cuma  tarih ve 2946 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 66 sonuç içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 adet ve YM’si ED’nin yarısı ve fakat ED’nin altında olan 3 adet SBİS yer buldu. Bu 4 ihalenin 2’si Adalet Bakanlığının pazarlık usulü ile yaptığı ihaleler oldu.. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla takribi 400 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun detayını  haberin devamında bulabilirsiniz.

26 AĞUSTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDÜ 1 SBİS’İN BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TOKİ’nin (İKN. 2022/483122 ) Şile Hükümet Konağı ve Belediye Binaları ihalesini 149.330.000 TL ihale bedeli ile AKADEMİ YAPI kazandı. Sözleşmesi 12 Ağustos 2022 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlandı.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 26 Ağustos 2022 Cuma tarihli ve 2946 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 1.7.2022 tarihli ve 2909 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tokinin-483122-sile-akademi-yapi/

26 AĞUSTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EŞİK DEĞERİN YARISININ ÜSTÜNDE OLAN 3 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– Karayolları 1 Bölge Md İstanbul 2022/589703 – Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarında Termoplastik Sıcak Boya ve Çift Kompenantlı Boya İle Yatay İşaretleme Yapılması Yapım İşi– Yatırımı 74.949.150,00 TL bedelle KİSAN İNŞAAT+ÖZDEN TRAFİK gerçekleştirecek.

– TC Adalet Bakanlığı Dst Hiz Dai Bşk 2022/678016 / Pazarlık  – Manisa Ceza İnfaz Kurumu İkmal İnşaatı Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B)  – Yatırımı 88.218.000,00 TL bedelle YUNUS İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD gerçekleştirecek.

– TC Adalet Bakanlığı Dst Hiz Dai Bşk 2022/699037 / Pazarlık  – Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Altyapı Mekanik TesisatYenileme ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Sıcaksu ve Soğuksu Kotalı Otomasyon Sistemi Yapım İşi Pazarlık (MD 21 C) – Yatırımı 88.840.000,00 TL bedelle BÜLENT GENÇ+AHMET CEYHAN gerçekleştirecek.

Sözleşmeye bağlanmış ihale sonuçlarının tam listesi için BKZ 26 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2946 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 49-62

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu

13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH: Taahhüt Haber

TH / 29.8.2022 - 2947 - 16
TH / 29.8.2022 – 2947 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü  yayınlanan 26 Ağustos 2022 Cuma  tarih  ve 2946 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 926 milyon 802 bin TL olan  66  (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 26 Ağustos 2022 Cuma  tarih ve 2946 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 66 sonuç içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 adet ve YM’si ED’nin yarısı ve fakat ED’nin altında olan 3 adet SBİS yer buldu. Bu 4 ihalenin 2’si Adalet Bakanlığının pazarlık usulü ile yaptığı ihaleler oldu.. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla takribi 400 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun detayını  haberin devamında bulabilirsiniz.