Taahhüt Haber’de 26 Ağustos 2022 Cuma günü YM’si EDÜ iki ve ED’nin yarısı üstü üç adet ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü  yayınlanan 26 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2946 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  1 milyar 650 milyon lirayı geçen 101 adet ihale ilanı yayınlandı. 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 26 Ağustos 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 101 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer aldı. Aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü olan ancak üst sınırını tespit edemediğimiz bir ihale ilanı daha yayınlandı. Yine aynı gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı  900 milyon lirayı geçen bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

26 AĞUSTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ 1 ADET  İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– ANKARA BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/759032 – Ankara’da Kavşaklarda Bariyer, Bordür ve Kaldırım Yapım İşi (3) için 28 Eylül 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere (A/V) Grubu Karayolu İşleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 26 Ağustos 2022 Cuma tarihli ve 2946 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-759032/

– GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/823235 – Kırıkkale 3500 Kişilik Spor Salonu inşaatı için 26 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 100 ‘inden az olmamak üzere (B) Üst Yapı (Bina) İşleri Ana Başlığı Altında Bulunan B/III.Grup Bina İşleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 26 Ağustos 2022 Cuma tarihli ve 2946 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-idare-823235-kirikkale/

26 AĞUSTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI BELİRLEYEMEDİĞİMİZ 1 ADET İLANIN ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk  2022/848778  – Elazığ İli Maden İlçesi Bahçelievler Mahallesi 144 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi  – İhale 27.09.2022 tarihinde yapılacak.

26 AĞUSTOS 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI EŞİK DEĞERİN ALTINDA OLAN 2 ADET İLANIN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Şanlıurfa Büyükşehir Destek Hiz Dai Bşk  2022/853294  – Akabe Kavşağı Köprü Yapım İşi   / İhale 16.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Aydın Valiliği Yat İzl Koor Bşk  2022/852370  – Aydın İli Kuşadası İlçesi 32 Derslik MTAL + 100 Kişilik Pansiyon Yapım İşi  / İhale 20.09.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 26 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2946  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 29.8.2022 - 2947 - 15
TH / 29.8.2022 – 2947 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü  yayınlanan 26 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2946 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  1 milyar 650 milyon lirayı geçen 101 adet ihale ilanı yayınlandı. 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 26 Ağustos 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 101 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer aldı. Aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü olan ancak üst sınırını tespit edemediğimiz bir ihale ilanı daha yayınlandı. Yine aynı gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı  900 milyon lirayı geçen bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.