Taahhüt Haber’de 26 Ocak 2023 Perşembe  günü yaklaşık maliyetleri toplamı  2 milyar 650 milyon liraya yaklaşan 3 adet EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve 2 adet EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 26 Ocak 2023 Perşembe  tarih ve 3054 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  3 milyar 23 milyon 474 bin lirayı geçen 20  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 24 Ocak 2023 Salı ve 25 Ocak 2023 Çarşamba günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 26 Ocak 2023 Perşembe  tarih ve 3054 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu  20 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) 3, YM’si EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 2 adet olmak üzere YM’leri toplamı 2 milyar 650 milyon liraya yaklaşan 5 adet  önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 5 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

26 OCAK 2023 PERŞEMBE  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI

2 MİLYAR 400 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 25 Ocak 2023 Çarşamba günü ihale edilen DSİ 15 BÖLGE ‘nın 2022/1379099 ihale kayıt numaralı (İKN) Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke İkmali inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.033.121.958 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda TİMTAŞ TURİZM + EKPET İNŞAAT + METALEKS İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. TİMTAŞ TURİZM + EKPET İNŞAAT + METALEKS İNŞAAT firmasının teklifi 944.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 26 Ocak 2023 Perşembe  tarih ve 3054 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-15-bolge-nin-1379099-mardin-timtas-turizm-ekpet-insaat-metaleks-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 25.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 25 Ocak 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1470292 ihale kayıt numaralı (İKN) Yalova İli, Merkez İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi (KDP) 717 Adet Konut ve 19 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.108.981.299 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GRS ACAR İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. GRS ACAR İNŞAAT firmasının teklifi 1.037.028.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 26 Ocak 2023 Perşembe  tarih ve 3054 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1470292-yalova-grs-acar-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 25.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 24 Ocak 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1434789 ihale kayıt numaralı (İKN) Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi Merkez Mahallesi 4 Etap 219 Adet Konut, 13 Adet Dükkân İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 280.585.191 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ARAM MÜHENDİSLİK + ASM İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ARAM MÜHENDİSLİK + ASM İNŞAAT firmasının teklifi 266.261.221,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 26 Ocak 2023 Perşembe  tarih ve 3054 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1434789-afyonkarahisar-aram-muhendislik-asm-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 25.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

26 OCAK 2023 PERŞEMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 125 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir  / 2022/1475347  —  Bilecik-Pazaryeri Dereköy Barajı Sulaması İkmali  —  25.01.2023  günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  97.702.150 TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük  teklif  109.158.438,60 TL ile ALİ DEMİROK İNŞAAT YAPI AŞ’den  geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– DSİ 23 Bölge Md Kastamonu / 2022/1454835 —  Kastamonu İli Azdavay İlçesi Devrekani Çayı ve Yandereleri İkmali yapım işi  —  25.01.2023  günü yapılan ve 17  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  129.270.244 TL olarak açıklanan ihalede makul  ve aynı zamanda en düşük teklif  95.216.000,00 TL ile ALPHANER İNŞAAT TAAHHÜT AŞ’den geldi. (Eski Ünvanı İRC ÇİÇEK İNŞAAT AŞ)  İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 26 OcaK 2023 Perşembe tarih ve 3054 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 53-60

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanacak olan teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 27.01.2023 - 3055 - 16
TH / 27.01.2023 – 3055 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 26 Ocak 2023 Perşembe  tarih ve 3054 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  3 milyar 23 milyon 474 bin lirayı geçen 20  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 24 Ocak 2023 Salı ve 25 Ocak 2023 Çarşamba günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 26 Ocak 2023 Perşembe  tarih ve 3054 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu  20 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) 3, YM’si EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 2 adet olmak üzere YM’leri toplamı 2 milyar 650 milyon liraya yaklaşan 5 adet  önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 5 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.