Taahhüt Haber’de 27 Ekim 2022 Perşembe günü ihale bedelleri toplamı 1 Milyar 30 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 2 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in geçen haftanın dördüncü günü yayınlanan 27 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2989 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla / nominal fiyatlarla 1 milyar 899 milyon 80 bin TL olan 80 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 26 Ekim 2022 Çarşamba Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 27 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2989 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 80 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla / nominal fiyatlarla 1 Milyar 30 milyon lirayı geçen bu 5 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

27 EKİM 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 830 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– KGM 6 BÖLGE (İKN. 2022/741223 ) Kayseri-Ankara Devlet Yolu Aşınma Tabakası ve Eksik Kalan İşlerin Tamamlanması ihalesini 201.120.000 TL ihale bedeli ile CS MAKİNA+CKA MADENCİLİK kazandı Yatırım Kayseri ve Kırşehir’de Kayseri-Ankara Devlet Yolu km:78+000-125+000, km:145+000-159+000 G:0+500-İ:15+000 Arasında inşa edilecek. Sözleşmesi  03 Ekim 2022 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 13 Ekim 2022 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Aşınma Tabakası ve Eksik Kalan İşlerin Tamamlanması inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 119 gün süre verilen yatırımın 9.2.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2989 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-6-bolge-nin-741223-kayseri-cs-makina-cka-madencilik/

– TOKİ (İKN. 2022/660115 ) Zonguldak Merkez Üzülmez 369 Konut 2 Büfe inşaatı ihalesini 426.000.000 TL ihale bedeli ile TEKON YAPI+METRON YAPI kazandı Yatırım Zonguldak’ta inşa edilecek. Sözleşmesi  14 Ekim 2022 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 21 Ekim 2022 Cuma günü başlandı. Kapsamında Tünel Kalıp Sistemiyle 369 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 2 Adet Büfe İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 11.06.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2989 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-660115-zonguldak-tekon-yapi-metron-yapi/

– TOKİ (İKN. 2022/719708 ) Sinop Durağan 177 Konut 1 Ticaret Merkezi inşaatı ihalesini 179.965.000 TL ihale bedeli ile FATİH KARA+ER KILIÇ ELEKTRİK kazandı Yatırım Sinop Durağan’da inşa edilecek. Sözleşmesi  12 Ekim 2022 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 21 Ekim 2022 Cuma günü başlandı. Kapsamında Tünel Kalıp Sistemiyle 177 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 500 gün süre verilen yatırımın 03.03.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2989 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-719708-sinop-fatih-kara-er-kilic-elektrik/

27 EKİM 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI BU YILIN FİYATLARIYLA 200 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TKİ Gn Md Satın Alma Dai Bşk Ankara / 2022/856586 — Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 5 MW Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Santrali Kurulması (Fiyat avantajı uygulanmıştır /  15) — Yatırımı 78.817.000,00 ₺ ihale bedeli ile GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİC ve SAN AŞ inşa edecek

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2022/770459 — H.791 Referanslı 154 kV (~19,5+19,4 km) 2×1272 MCM İletkenli Polateli TM İrtibatları EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis Yapım İşi — Yatırımı 126.665.000,00 ₺ ihale bedeli ile MEMSAN ENERJİ PETROL İNŞAAT SAN LTD inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ. 27 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2989 sayılı Günlük Taahhüt Haber  – Sayfa 45 – 61

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 31.10.2022 - 2991 - 16
TH / 31.10.2022 – 2991 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın dördüncü günü yayınlanan 27 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2989 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla / nominal fiyatlarla 1 milyar 899 milyon 80 bin TL olan 80 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 26 Ekim 2022 Çarşamba Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 27 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2989 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 80 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla / nominal fiyatlarla 1 Milyar 30 milyon lirayı geçen bu 5 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.