Taahhüt Haber’de 27 Eylül 2022 Salı günü YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 9 olmak üzere, 13 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 27 Eylül 2022 Salı tarih ve 2967 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar lirayı geçen 106 adet ihale ilanı yer aldı. 26 Eylül 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 27 Eylül 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 106 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 9 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 300 milyon lirayı geçen olduğunu tahmin ettiğimiz bu 13 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

27 EYLÜL 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ, TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA CİVARINDA 4 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE

1-) B GRUP ÜSTYAPI BİNA İŞLERİ

– SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/975433 – Konya Akşehir Devlet Hastanesi 150 Yataklı Ek Bina inşaatı için 28 Ekim 2022 Cuma günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2967 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-975433-konya/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/978808 – Ordu Altınordu Selimiye Millet Bahçesi ve müştemilatı inşaatı için 25 Ekim 2022 Salı günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2967 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-978808-ordu/

– NİĞDE İL ÖZEL İDARE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/982358 – Niğde – Merkez Sosyal Tesis inşaatı için 25 Ekim 2022 Salı günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 27 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2967 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 34 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/nigde-il-ozel-idare-ihale-duyurusu-yapti-982358/

2-) D GRUP ELEKTRİK İŞLERİ

TEİAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/971674 – İTM.419 Referanslı 400 kV Bursa Batı TM (Trafo Merkezi) inşaatı için 26 Ekim 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ.  27 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2967 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 39 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-ihale-duyurusu-yapti-971674/

27 EYLÜL 2022 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI TAKRİBEN 1 MİLYAR 125 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 9 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara 2022/935348 – İTM.414 Referanslı 1. ve 20. Bölge Müdürlüklerine Ait 11 Adet Transformatör Merkezinde Yangın Tevsiatı Yapımı   / İhale 20.10.2022tarihinde yapılacak.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara 2022/971647 – H.793 Referanslı 154 kV (~46,9 km) 1272 MCM İletkenli Çaykara Havza-Soğanlı RES-Bayburt TM (Yenileme) EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapım işi  // İhale 25.10.2022 tarihinde yapılacak.

– Yozgat İl Özel İdare 2022/967916 – Yozgat Merkez 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım İşi   / İhale 17.10.2022 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 7 Bölge Md Samsun 2022/959829 – Ordu İli Fatsa İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Aybastı Kavşağı, Dolunay Kavşağı, Kutlukent Kavşağı, Otogar Kavşağı, Sanayi Kavşağı, Stadyum-Liman Kavşaklarının Düzenlenmesi İşi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri (BSK) yapım işi  / İhale 17.10.2022 tarihinde yapılacak.

– Kocaeli İl Sağlık Md 2022/963626 – Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi  / İhale 17.10.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/981948 – Diyarbakır İli Hani İlçesi Merkez Mahallesi Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi   / İhale 18.10.2022tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/978550 – Yozgat İli Şefaatli İlçesi İnceşehir Mahallesi 104 Adet Konut, 6 Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi / İhale 26.10.2022tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/979536 – Kırşehir İli Mucur İlçesi Yenice Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi yapım işi / İhale 20.10.2022 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Tuzla Bld Fen İşl Md 2022/926384 – 2022 Yılı Tuzla İlçesi Geneli Asfalt Kaplama ve Yağmursuyu Kanalı Yapılması yapım işi  / İhale 17.10.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 27 Eylül 2022 Salı  tarih ve 2967 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 28.9.2022 - 2968 - 15
TH / 28.9.2022 – 2968 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 27 Eylül 2022 Salı tarih ve 2967 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar lirayı geçen 106 adet ihale ilanı yer aldı. 26 Eylül 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 27 Eylül 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 106 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 9 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 300 milyon lirayı geçen olduğunu tahmin ettiğimiz bu 13 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.