Taahhüt Haber’de 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ihale bedelleri toplamı 6 milyar 340 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ 3 olmak üzere toplam 7 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 27 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3178 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 6 milyar 952 milyon 817 bin TL olan 54 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 27 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3178 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 54 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 4 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 6 milyar 340 milyon lirayı geçen bu 7 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 5 MİLYAR 945 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – ÇEVRE ŞEHİRCİLİK (İKN. 2023/426030 ) & Pazarlık- Hatay İli 12’nci Etap Kırsal 804 Adet Deprem Konutu + 299 Adet Ahır Yapım İnşaatı ihalesini 2.556.500.000 TL ihale bedeli ile ARAS İNŞAAT+ÖZ ERKA kazandı Sözleşmesi  29 Mayıs 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 07 Haziran 2023 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Hatay İli 12’nci Etap Kırsal 804 Adet Deprem Konutu + 299 Adet Ahır Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 364 gün süre verilen yatırımın 05.06.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay İli Kırsalında inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/cevre-sehircilik-nin-426030-hatay-aras-insaat-oz-erka/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – SAĞLIK BAKANLIĞI (İKN. 2023/354138 ) Dışkapı Yıldırım Beyazıt 600 Yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatı ihalesini 2.419.919.000 TL ihale bedeli ile YÜKSEL İNŞAAT+MAKİMSAN ASFALT kazandı Sözleşmesi 13 Temmuz 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 21 Temmuz 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Toplam İnşaat Alanı 159.590 m2 Olan Betonarme B-Z-9 Katlı Hastane Binası inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1000 gün süre verilen yatırımın 15.04.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara’da inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-354138-yuksel-insaat-makimsan-asfalt-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – DSİ 23 BÖLGE (İKN. 2023/326847 ) DSİ 23 Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Tesisleri inşaatı ihalesini 547.537.013 TL ihale bedeli ile BELBETON+BARUTÇUOĞLU+BİLSEZER İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 21 Temmuz 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında DSİ 23 Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi İçinde 33.000,00 m2 İnşaat Alanı Üzerine Projelendirilen İdari Binalar, Hizmet Binaları, Lojmanlar ve Müştemilatlar İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 15.03.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kastamonu İli Merkez İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-23-bolge-nin-326847-belbeton-barutcuoglu-bilsezer-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına”  27.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – SELÇUKLU BELEDİYESİ (İKN. 2023/244445 ) Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi İkmal inşaatı ihalesini 424.424.424 TL ihale bedeli ile ZİVER PETROL AŞ kazandı Sözleşmesi 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 21 Temmuz 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında 1 Adet 23514 m2 Betonarme Çelik Konstrüksiyon Bina Yapım İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 700 gün süre verilen yatırımın 19.06.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Konya İli, Selçuklu İlçesi, 21372 Ada 7 Parselde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/selcuklu-belediyesi-nin-244445-ziver-petrol/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 395 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – KGM 9 BÖLGE (İKN. 2023/258382 ) Diyarbakır – Silvan 2+300 – 12+000 (Diyarbakır Doğu Şehir Geçişi dahil) idare malı bitüm ile inşaatı ihalesini 155.985.023 TL ihale bedeli ile EYLÜL İNŞAAT+FENİX PETROL+ELH İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 13 Temmuz 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 250.000 Ton Plentmiks Temel, Plentmiks Alttemel Yapılması, 330.000 Metrekare 4 cm Sıkışmış Kalınlıkta TMA Aşınma Tabakası Yapılması, 290.000 Metrekare 7 cm Sıkışmış Kalınlıkta Binder Tabakası Yapılması, 290.000 Metrekare 11 cm Sıkışmış Kalınlıkta Bitümlü Temel Tabakası Yapılması, 310.000 Metreküp Toprak İşleri Yapılması ve Muhtelif İşlerin Yapılması işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 15.03.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Diyarbakır-Silvan Yolu km: 2+300 – 12+000 Arasında inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 12.04.2023 tarih ve 3108 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-9-bolge-nin-258382-diyarbakir-eylul-insaat-fenix-petrol-elh-insaat/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – KGM 10 BÖLGE (İKN. 2023/421864 ) Artvin 102 Şube, Rize 103 Şube Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarım İle Kar ve Buz Mücadele İşleri ihalesini 127.832.640 TL ihale bedeli ile TÜRÜTLER İNŞAAT TURİZM TEM NAK ORM LTD kazandı Sözleşmesi 21 Temmuz 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 573 km Muhtelif Bakım ve Trafik Güv. İşleri, 22.000 Ton Asfalt Yaması, 60.000 Ton Bitümlü Sıcak Karışım Serimi, Kar ve Buz Mücadelesi İçin 12.150 Saat Kamyon, 18.000 Saat Greyder, 12.150 Saat Yükleyici, 6.750 Saat Kanal Kazıcılı Yükleyici Çalıştırılması işleri işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1095 gün süre verilen yatırımın 30.07.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Karayolları 10.Bölge 102. Şube (Artvin) ve 103. Şube (Rize) Şefliklerine Ait Yollarda inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-10-bolge-nin-421864-artvin-turutler-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına”  27.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR (İKN. 2023/459962 ) 2023-2024 Yılları Kadıköy İlçesi Genelinde Asfalt Yenileme ve Onarım ihalesini 111.572.800 TL ihale bedeli ile BUDO İNŞAAT+TEKNO KANAL kazandı Sözleşmesi 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Yaklaşık 46 Bin Ton Asfaltın Serilmesi, 6 Bin Adet Altyapı Kapağının Tesviye Edilmesi ve Yatay Trafik İşaretlerinin Çizilmesi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 340 gün süre verilen yatırımın 28.06.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Kadıköy İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-nin-459962-budo-insaat-tekno-kanal/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına”  27.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 27 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3178 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:43 – 53

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 28.07.2023 - 3179 - 14
TH / 28.07.2023 – 3179 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 27 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3178 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 6 milyar 952 milyon 817 bin TL olan 54 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 27 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3178 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 54 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 4 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 6 milyar 340 milyon lirayı geçen bu 7 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.