Taahhüt Haber’de 28 Ekim 2022 Cuma günü ihale bedelleri toplamı 800 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 28 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2990 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 467 milyon 990 bin TL olan 58 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 27 Ekim 2022 Perşembe Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 28 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2990 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 58 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 800 milyon lirayı geçen bu 3 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

28 EKİM 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI NOMİNAL FİYATLARLA 800 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– KGM 4 BÖLGE (İKN. 2019/548489 ) (Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Yapımı Toprak Tesviye Sanat Yapıları Köprüler ve Üstyapı inşaatı ihalesini 88.520.929 TL ihale bedeli ile NESCE İNŞAAT ENERJİ ve TİCARET AŞ kazandı Yatırım Eskişehir’de (Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu km: 0+000-24+500 Arasnda inşa edilecek. Sözleşmesi  08 Ekim 2021 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 13 Ekim 2021 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Km: 0+000-24+500 Arası Yol Yapımı Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler ve Üstyapı Yapılması İşi (Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlarda) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 800 gün süre verilen yatırımın 22.12.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 28 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2990 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-4-bolge-nin-548489-nesce-insaat/

– KGM 6 BÖLGE (İKN. 2022/1014394 ) KGM 5 Bölge 62, 53 ve 66 Şube Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele işleri ihalesini 200.986.058 TL ihale bedeli ile EKSEL PETROL+ONKA İNŞAAT kazandı Yatırım Kayseri ilinde ve Pınarbaşı ile Develi İlçelerinde inşa edilecek. Sözleşmesi  17 Ekim 2022 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 21 Ekim 2022 Cuma günü başlandı. Kapsamında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1095 gün süre verilen yatırımın 20.10.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 28 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2990 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-6-bolge-nin-1014394-eksel-petrol-onka-insaat/

– KGM 4 BÖLGE (İKN. 2019/548489 ) (Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Yapımı Toprak Tesviye Sanat Yapıları Köprüler ve Üstyapı inşaatı ihalesini 88.520.929 TL ihale bedeli ile NESCE İNŞAAT ENERJİ ve TİCARET AŞ kazandı Yatırım Eskişehir’de (Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu km: 0+000-24+500 Arasnda inşa edilecek. Sözleşmesi  08 Ekim 2021 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 13 Ekim 2021 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Km: 0+000-24+500 Arası Yol Yapımı Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler ve Üstyapı Yapılması İşi (Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlarda) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 800 gün süre verilen yatırımın 22.12.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

(Bu ihale ile ilgili olarak EKAP daha önce yayınladığı bir sonuç ilanı ile işi 94.344.784,00 TLTL fiyatla SÖĞÜT İNŞAAT+EGE ASFALT’in kazandığını açıklamıştı BKZ 17.08.2020 tarih ve 2437 sayılı Taahhüt Haber Sayfa: 34)

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 28 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2990 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-4-bolge-nin-548489-nesce-insaat/

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ. 28 Ekim 2022 -Cuma tarih ve 2990  sayılı Günlük Taahhüt Haber  – Sayfa 43-54

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleriEKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 31.10.2022 - 2991 - 16
TH / 31.10.2022 – 2991 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 28 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2990 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 467 milyon 990 bin TL olan 58 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 27 Ekim 2022 Perşembe Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 28 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2990 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 58 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 800 milyon lirayı geçen bu 3 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.