Taahhüt Haber’de 28 Nisan 2023 Cuma günü  YM’si  1 milyar 140 milyon lirayı geçen EDÜ 1 ve YM’leri toplamı 390 milyon liraya yalaşan 2 adet EDYÜ  ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in geçen haftanın son günü  yayınlanan 28 Nisan 2023 tarih ve 3119 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 980 milyon 900 bin TL’yi geçen 15 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 26 Nisan 2023 Çarşamba  ve 27 Nisan 2023 Perşembe günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 28 Nisan 2023 tarih ve 3119 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 140 milyon liraya yaklaşan 1 adet EDÜ ve YM’leri toplamı 390 milyon liraya yaklaşan 2 adet EDYÜ  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.

28 NİSAN 2023 CUMA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’Sİ 1 MİLYAR 140 MİLYON LİRAYI GEÇEN  1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE

– 27 Nisan 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/309809 ihale kayıt numaralı (İKN) Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Fatih Mahallesi 697 Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.143.292.376 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda İZBAY İNŞAAT + YIL YAPI GAYRİMENKUL en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.  İZBAY İNŞAAT + YIL YAPI GAYRİMENKUL firmasının teklifi 1.069.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 28  Nisan 2023 Cuma  tarih ve 3119  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-309809-kahramanmaras-izbay-insaat-yil-yapi-gayrimenkul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 28.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

28 NİSAN 2023 CUMA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜ ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 390 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2  ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE

– 27 Nisan 2023 Perşembe günü ihale edilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/229065 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat ve Ek Hizmet Yapıları XIII. Grup İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 203.124.517 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MUTLUGÜN İNŞAAT+UFUK PROJE tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. MUTLUGÜN İNŞAAT+UFUK PROJE firmasının teklifi 197.500.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 28  Nisan 2023 Cuma  tarih ve 3119  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-nin-229065-mutlugun-insaat-ufuk-proje/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 28.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 27 Nisan 2023 Perşembe günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2023/308361 ihale kayıt numaralı (İKN) H.801 Referanslı 154 kV (~62,09 km) 1272 MCM İletkenli Derecik – Yüksekova EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 185.949.700 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda EUROPOWER ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. EUROPOWER ENERJİ firmasının teklifi 195.715.058,20 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 28  Nisan 2023 Cuma  tarih ve 3119  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-308361-europower-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 28.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 28 Nisan 2023 Cuma  tarih ve 3119 sayılı  Taahhüt Haber Sayfa 49-55

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 02.05.2023 - 3120 - 21
TH / 02.05.2023 – 3120 – 21

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son günü  yayınlanan 28 Nisan 2023 tarih ve 3119 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 980 milyon 900 bin TL’yi geçen 15 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 26 Nisan 2023 Çarşamba  ve 27 Nisan 2023 Perşembe günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 28 Nisan 2023 tarih ve 3119 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 140 milyon liraya yaklaşan 1 adet EDÜ ve YM’leri toplamı 390 milyon liraya yaklaşan 2 adet EDYÜ  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.