Taahhüt Haber’de 27 Şubat 2023 Pazartesi günü ihale bedelleri toplamı 1 milyar 25 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) yine 2 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 27 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3076 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı birim fiyatlarıyla 1.671.168.641,57 TL olan 42 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 24 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 27 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3076 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) yine  2 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 1 milyar 25 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA  800 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ (İKN. 2022/1290150 ) Erzurum Yarman Camikebir Camiisağır ve Tuzla KDP 117 Konut 26 Dükkan inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 155.950.000 TL ihale bedeli ile BEDİR İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD kazandı Yatırım Erzurum İli Narman İlçesi Camiikebir, Camiisağır ve Tuzla Mahallelerinde inşa edilecek. Sözleşmesi 8 Şubat 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 17 Şubat 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Tünel Kalıp ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 117 Adet Konut ve 26 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 500 gün süre verilen yatırımın 1.07.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Şubat 2023 Pazartesi tarihli ve 3076 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 42 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 5.01.2023 tarih ve 3039 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1290150-erzurum-bedir-insaat-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.02.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– KGM 7 BÖLGE (İKN. 2022/840248 ) (Terme-Fatsa) Ayr–Akkuş–(Ünye-Niksar)Ayr Yolu Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) İşleri ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 653.313.000 TL ihale bedeli ile DOĞAN İNŞAAT+GÜNEY İNŞAAT kazandı Yatırım Ordu Fatsa ve Ünye’de inşa edilecek. Sözleşmesi 10 Şubat 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 20 Şubat 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Toprak Tesviye İşleri ( 3.150.000 m3 Kazı ), Sanat Yapısı İşleri ( 337.000 m³ Kazı, 5.000 m Kazık, 77.670 m3 Demirli ve Demirsiz Beton), Üstyapı İşleri (290.000 ton işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 11.10.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 27 Şubat 2023 Pazartesi tarihli ve 3076 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 37 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 3.10.2022 tarih ve Plent-Miks Alttemel, 280.000 Ton Plent-Miks Temel, 710.000 m2 BSK)2971 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 72: / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-7-bolge-nin-840248-dogan-insaat-guney-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 27.02.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 225 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md / 2022/1272156 — Konya Yunak 25 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı — Yatırımı 96.813.000,00 TL ihale bedeli ile MENTEŞ İNŞAAT ve TİCARET LTD inşa edecek

– DSİ 13 Bölge Md Antalya / 2022/1189230 — Antalya Finike Kapıçay Göleti Sulaması İkmali 2 Kısım — Yatırımı 128.235.555,90 TL ihale bedeli ile ANTSU MÜH MİM İNŞ AŞ inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ Şubat 2023 Pazartesi tarihli ve 3076 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 36-45

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 28.02.2023 - 3077 - 14
TH / 28.02.2023 – 3077 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 27 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3076 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı birim fiyatlarıyla 1.671.168.641,57 TL olan 42 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 24 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 27 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3076 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) yine  2 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 1 milyar 25 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.