Taahhüt Haber’de 27 Şubat 2023 Pazartesi günü tahmini YM’leri toplamı 450 milyon lira civarında olan EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 2 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 27 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3076 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar lira civarında 42 adet ihale ilanı yer aldı. 24 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 27 Şubat 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 0 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 450 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Erzincan Gençlik Spor İl Md / 2023/178906 — Erzincan Ergan Dağı Sporcu Eğitim Merkezi Yapımı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 20.03.2023 tarihinde yapılacak.

– TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md / 2023/170929 — Isparta Yalvaç 50 Yataklı Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı İkmal İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 22.03.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 27 Şubat 2023 Pazartesi için BKZ tarih ve 3076 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 28.02.2023 - 3077 - 13
TH / 28.02.2023 – 3077 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 27 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3076 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar lira civarında 42 adet ihale ilanı yer aldı. 24 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 27 Şubat 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 0 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 450 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.