Taahhüt Haber’de 28 Şubat 2023 Salı  günü yaklaşık maliyetleri toplamı 410 milyon lirayı geçen 3 EDYÜ önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 28 Şubat 2023 Salı   tarih ve 3077 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 610 milyon 166 bin TL. tutarında 7 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 27 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile 28 Şubat 2023 Salı tarih ve 3077 sayılı sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 7 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında) 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Toplam YM’leri 410 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

28 ŞUBAT 2023 SALI  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 410 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– DSİ 26 Bölge Md Artvin / 2023/74866 — Artvin-Borçka Ambarlı, Avcılar Ve Adagül Köyleri İçerisinden Geçen Dereler Ve Yan Kolları Yapım İşi / 27 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılan ve 17 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 106.969.752 TL olarak açıklanan ihalede TİRYAKİ İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sorgulanması muhtemel 5 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. TİRYAKİ İNŞAAT ‘in teklifi 71.553.053,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– İstanbul Maltepe Bld Fen İşl Md / 2023/103418 — 2023-2024 Yılları Muhtelif Sokaklarda Asfalt Yapım İşi Yapım İşi / 27 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 219.240.472 TL olarak açıklanan ihalede DANIŞ ASFALT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmanı açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. DANIŞ ASFALT ‘in teklifi 214.404.500,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Van Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/84537 — Tuşba Kaymakamlığı Hizmet Binası Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Yapım İşi / 27 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 87.292.535 TL olarak açıklanan ihalede BERAT MÜHENDİSLİK + ÖZ KARA MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. BERAT MÜHENDİSLİK + ÖZ KARA MÜHENDİSLİK ‘in teklifi 68.665.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 28 Şubat 2023 Salı  tarih ve 3077 sayılı Taahhüt Haber Sayfa:  49-52

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 01.03.2023 - 3078 - 17
TH / 01.03.2023 – 3078 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 28 Şubat 2023 Salı   tarih ve 3077 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 610 milyon 166 bin TL. tutarında 7 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 27 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile 28 Şubat 2023 Salı tarih ve 3077 sayılı sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 7 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında) 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Toplam YM’leri 410 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.