Taahhüt Haber’de 28 Temmuz 2023 Cuma günü YM’leri toplamı 295 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 28 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3179 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 450 milyon 771 bin TL olan 9 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  28 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 28 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3179 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 9 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 295 milyon lirayı geçen bu 1 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

29 TEMMUZ 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 295 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  27 Temmuz 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ ‘nın 2023/520311 ihale kayıt numaralı (İKN) Adana Ceyhan Ovası 3 Kısım Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH (Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri) inşaatı işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 297.944.710 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda NEOVA İNŞAAT+METRIC YAPI teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 7 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. NEOVA İNŞAAT+METRIC YAPI firmasının teklifi 189.606.534,50 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Adana İli Ceyhan İlçesi, Osmaniye İli Merkez ve Toprakkale İlçelerine Bağlı Bağlı 28 Yerleşim Biriminde 28817 ha Alanda; 1349246 Metre Emici Drenaj Borusu, 167622 Metre Toplayıcı Drenaj Borusu Döşenmesi, 1200000 Metreküp Açık Drenaj Kanal Temizliği ve Derinleştirilmesi, 2900000 Metreküp Kaba Tesviye ve Diğer Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşleri yapımını kapsıyor. 1000 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adana İli Ceyhan İlçesi, Osmaniye İli Merkez ve Toprakkale İlçelerinde toplam 29 yerleşim biriminde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 28 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3179 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-520311-neova-insaat-metric-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 28.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 28 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3179 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 – 55

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 31.07.2023 - 3180 - 17
TH / 31.07.2023 – 3180 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 28 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3179 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 450 milyon 771 bin TL olan 9 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.