Taahhüt Haber’de 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ ve ED’nin yarısı üstü 1’er adet ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 29 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2947 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  1 milyar liraya yaklaşan 81 adet ihale ilanı yayınlandı. 26 Ağustos 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 81 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı  450 milyon liraya yaklaşan bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ 1 ADET  İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

AKSARAY BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/857463 – Aksaray Belediye Hizmet Binası inşaatı için 26 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere B-III Grubu İşler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 29 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2947 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/aksaray-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-857463/

29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI EŞİK DEĞERİN ALTINDA OLAN 1 ADET İLANIN ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk  2022/862811  – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Yemekhane Binası,Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi   / İhale 22.09.2022  tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 29 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2947  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 31.8.2022 - 2948 - 16
TH / 31.8.2022 – 2948 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 29 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2947 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  1 milyar liraya yaklaşan 81 adet ihale ilanı yayınlandı. 26 Ağustos 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 81 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı  450 milyon liraya yaklaşan bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.