Taahhüt Haber’de 29 Haziran 2022 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamın 1 milyar 650 milyon liraya yaklaşan birisi pazarlık olmak üzere YM’si EDÜ 3 ve ED Yarısı üstü 2 SBİS yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 29 Haziran 2022 Çarşamba tarih ve 2907 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2.066.197.899,-TL olan 60 (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 28 Haziran 2022 Salı günü EKAP’ın yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 ilanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 29 Haziran 2022 Çarşamba tarih ve 2907 sayılı Taahhüt Haber’de yer alan bu 60 sonuç içinde YM’si EDÜ 3 ihale sonucu yer aldı. Bu SBİS’ler içinde en çok dikkat çekeni KGM 10 BÖLGE’nin pazarlık usulü ile ihale ettiğini açıkladığı Akçaabat-Düzköy Yolu km:1+010-24+130 Arası Haçkalıbaba Bağlantısı (km:24+130-25+222,75) ve Çayırbağı Bağlantısı (km:0+000-0+594,93) Dahil Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri, Köprü İşleri, Çeşitli İşler Yapılması (İkmal) İşi oldu. YM’si 1 milyar 220 milyonu geçen ikmal inşaatının ihale bedeli ise yaklaşık 1 milyar 71 milyon lira olarak kayıtlara geçti.  Öte yandan Taahhüt Haber’de aynı gün YM’si eşik değerin yarısının üstünde olan birisi 2021 yılı fiyatlarıyla ihale edilen 2 SBİS daha yer buldu. İhale Bedelleri toplamı 1 milyar 650  milyon liraya yaklaşan bu 5 SBİS’in başlıklarını haberin devam eden kısmında bulabilirsiniz.

29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN BİR TANESİ PAZARLIK USULÜ İLE YAPILAN VE İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 3 EDÜ SBİS’İN BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– KGM 10 BÖLGE’nin (İKN. 2022/525310 ) Akçaabat-Düzköy, Haçkalıbaba ve Çayırbağı Bağlantısı Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Köprü İşleri, Yapılması (İkmal) İşi ihalesini 1.071.657.021 TL ihale bedeli ile KCT YAPI İNŞAAT kazandı. Yatırım Trabzon’da inşa edilecek. Sözleşmesi 24 Haziran 2022 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlanacak.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 29 Haziran 2022 Çarşamba tarihli ve 2907 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-10-bolgenin-525310-kct-yapi-insaat/

– İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR’in (İKN. 2022/316267 ) Kapalı Yüzme Havuzu ve Engelli Rehabilitasyon Mrkz. 2 Tamamlaması ihalesini 182.003.358 TL ihale bedeli ile ASÇA İNŞAAT kazandı. Yatırım İstanbul Bağcılar’da inşa edilecek. Sözleşmesi 23 Haziran 2022 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 28 Haziran 2022 Salı günü başlandı.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 29 Haziran 2022 Çarşamba tarihli ve 2907 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 18.05.2022 tarihli ve 2878 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehirin-316267-asca-insaat/

TOKİ’nin (İKN. 2022/302032 ) Bozüyük 340 Konut ve 8 Dükkan ihalesini 232.000.000 TL ihale bedeli ile ARTI DEĞER kazandı. Yatırım Bilecik Bozüyük’te inşa edilecek. Sözleşmesi  10 Haziran 2022 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 17 Haziran 2022 Cuma günü başlandı

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 29 Haziran 2022 Çarşamba tarihli ve 2907 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tokinin-302032-bozuyuk-arti-deger/

29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISININ ÜSTÜNDE 2 SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Tekirdağ Çerkezköy Bld Makine İkmal Bakım Onarım Md  – Yol, Kaldırım Aydınlatma Yenileme ve Yapım İşi  / Yatırımı 84.944.876,41 TL ihale bedeli ile ATİS ASFALT TAAHHÜT İNŞ SAN ve TİC LTD  hayata geçirecek.

– Erzurum Büyükşehir Kırsal Hiz Dai Bşk  – Erzurum İli Karayazı İlçesi Muhtelif Mahalle Yollarında Bitümlü Sıcak Karışım ve Sathi Kaplama Yapımı  / Yatırımı 2021 yılı birim fiyatlarıyla  36.489.059,20 TL ihale bedeli ile OLGUN GÜR+AKDEMİR NAKLİYE  inşa edecek.

Sözleşmeye bağlanmış ihale sonuçlarının tam listesi için BKZ 28  Haziran 2022 Salı  tarih ve 2906  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 49 -61

KISALTMALAR

SBİS: Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu (Kesinleşmiş ihale sonucu)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TOKİ: Toplu Konut İdaresi

TH / 30.6.2022 - 2908 - 18
TH / 30.6.2022 – 2908 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 29 Haziran 2022 Çarşamba tarih ve 2907 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2.066.197.899,-TL olan 60 (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 28 Haziran 2022 Salı günü EKAP’ın yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 ilanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 29 Haziran 2022 Çarşamba tarih ve 2907 sayılı Taahhüt Haber’de yer alan bu 60 sonuç içinde YM’si EDÜ 3 ihale sonucu yer aldı. Bu SBİS’ler içinde