Taahhüt Haber’de 29 Mart 2023 Çarşamba  günü YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 825 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ 3 ve ED/10-EDYA 8 adet olmak üzere toplam 11 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 29 Mart 2023 Çarşamba  tarih ve 3098 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 250 milyon TL’yi geçen  26 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

28 Mart 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 29 Mart 2023 Çarşamba  tarih ve 3098 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 26 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 825 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ 3 ve ED/10-EDYA 8 adet olmak üzere toplam 11 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu 11 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

29 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDYÜ (EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜ ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI NOMİNAL FİYATLARLA 380 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

 – 7 Şubat 2023 Salı günü ihale edilmesi gerekirken ertelenen ve 28 Mart 2023 Salı günü gerçekleştirilen  DSİ 20 BÖLGE ‘nın 2022/1513213 ihale kayıt numaralı (İKN) Kahramanmaraş-Andırın Hapisağzı Göleti ve Sulaması İkmali inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 2022 yılı fiyatlarıyla  69.998.430 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÖZ DEMİRELLER HAFRİYAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ÖZ DEMİRELLER HAFRİYAT firmasının teklifi 60.713.792,33 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 29 Mart 2023 Çarşamba  tarih ve 3098  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-20-bolge-nin-1513213-oz-demireller-hafriyat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 29,3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 28 Mart 2023 Salı günü ihale edilen ŞIRNAK İL ÖZEL İDARE ‘nın 2023/169791 ihale kayıt numaralı (İKN) Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 181.695.908 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda A6 İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. A6 İNŞAAT firmasının teklifi 158.330.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 29 Mart 2023 Çarşamba  tarih ve 3098  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/sirnak-il-ozel-idare-nin-2023-a6-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 29,3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

 – 28 Mart 2023 Salı günü ihale edilen ADANA BÜYÜKŞEHİR ‘in 2023/208970 ihale kayıt numaralı (İKN) Adana İli Merkez İlçelerde Bulunan Cadde ve Bulvarlarda Bitümlü Sıcak Karışım ve Yürüyüş Yolu Yapılması inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 224.788.098 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda LİMANYOL İNŞAAT + DİMAKS GRUP en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. LİMANYOL İNŞAAT + DİMAKS GRUP firmasının teklifi 167.286.341,63 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 29 Mart 2023 Çarşamba  tarih ve 3098  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adana-buyuksehir-in-208970-limanyol-insaat-dimaks-grup/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 29,3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

29 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YE BULAN YM’Sİ ED/10-EDYA (YAKLAŞIK MALİYETLERİ EŞİK DEĞERİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA) ve YM’LERİ TOPLAMI 450 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 8 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2023/206488 — H.805 Referanslı 154 Kv (~5,3+5,3 Km) Tek Devre 1272 Mcm (Çankırı – Kurşunlu) Brş N – Korgun Osb Eih Tesisi İşi Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi Yapım İşi / 28 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 6 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 35.936.827 TL olarak açıklanan ihalede SERKAN DEVECİ ELEKTRELEKTRONİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. SERKAN DEVECİ ELEKTRELEKTRONİK ‘in teklifi 29.797.797,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2023/201499 — Sakarya-Beşevler Barajı İkmali 2 Kısım Yapım İşi / 28 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 12 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 81.277.209 TL olarak açıklanan ihalede HİTİT TAAHHÜT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sınır değer altında kalan firmaların sorgulanmayacağı, bir başka deyişle SD altında kalan firmalardan (ADTA) aşırı düşük teklif açıklamaları istenmeyeceği koşulu geçerliydi. İhalenin 2’nci oturum değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerte sonuçlanması bekleniyor HİTİT TAAHHÜT ‘in teklifi 63.260.100,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– İstanbul Esenyurt Bld Park Bahçe Md / 2023/214433 — Park Ve Yeşil Alanların Onarım-Tadilat Ve Revizyonu Yapımı İşi Yapım İşi / 28 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 104.904.838 TL olarak açıklanan ihalede TUNCAY ARSLAN sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. TUNCAY ARSLAN ‘in teklifi 87.635.488,75 TL olarak kayıtlara geçti.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/203093 — İstanbul İli Ümraniye İlçesi Atatürk Mah (787 Ada 63 Parsel) İlkokul Yapım İşi Yapım İşi / 28 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 92.693.526 TL olarak açıklanan ihalede SİDARSAN MÜHENDİSLİK + en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. SİDARSAN MÜHENDİSLİK + ‘in teklifi 85.720.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Konya Büyükşehir Su Kanal İdare KOSKİ Gn Md / 2023/198617 — 2023 Yılı 3’Ncü Kısım Su Şebeke Yapım İşi Yapım İşi / 28 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 35.913.029 TL olarak açıklanan ihalede ALTSİS MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. ALTSİS MÜHENDİSLİK ‘in teklifi 27.433.115,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşl Tek / 2023/192580 — Dai Bşk Omü Olimpik Yüzme Havuzu Tadilat Ve Onarımı Yapım İşi / 28 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 6 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 35.350.095 TL olarak açıklanan ihalede EM SA YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. EM SA YAPI ‘in teklifi 28.657.055,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Konya Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2023/191242 — 6’Ncı Bölge Parke Taşı Yapımı Ve Teslimi İşi Yapım İşi / 28 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 29.183.850 TL olarak açıklanan ihalede ÜÇA İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. ÜÇA İNŞAAT ‘in teklifi 27.985.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– DSİ 22 Bölge Md Trabzon / 2022/1476200 — Giresun-Bulancak İlçe Merkezi Beşoğlan Bulancak Karadere Ve İncüvez Dereleri 2 Kısım İkmali Tamamlama Yapım İşi / 28 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 89.999.999 TL olarak açıklanan ihalede ATILIM İNŞAAT + NAMIK ÇEBİ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. ATILIM İNŞAAT + NAMIK ÇEBİ İNŞAAT ‘in teklifi 69.867.619,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 29 Mart 2023 Çarşamba  tarih ve 3098  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 59 – 68

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 30.03.2023 - 3099 - 19
TH / 30.03.2023 – 3099 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 29 Mart 2023 Çarşamba  tarih ve 3098 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 250 milyon TL’yi geçen  26 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.