Taahhüt Haber’de 3 Kasım 2022 Perşembe günü ihale bedelleri toplamı 780 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 1 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 3 Kasım 2022 Perşembe tarih ve 2994 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 564.milyon 750 bin TL olan 60 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 2 Kasım 2022 Çarşamba Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 3 Kasım 2022 Perşembe tarih ve 2994 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 60 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 780 milyon lirayı geçen bu 3 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

3 KASIM 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 700 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– ÇEVRE ŞEHİRCİLİK (İKN. 2022/961588 ) Ankara SBÜ Yurt ve Sosyal Tesis inşaatı ihalesini 509.900.000 TL ihale bedeli ile ÖZKIYI İNŞAAT SAN LTD kazandı Yatırım Ankara’da SBÜ Kampüsünde inşa edilecek. Sözleşmesi  21 Ekim 2022 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 31 Ekim 2022 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Yurt ve Sosyal Tesis inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 659 gün süre verilen yatırımın 20.08.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/cevre-sehircilik-nin-961588-ankara-ozkiyi-insaat/

– KGM 8 BÖLGE (İKN. 2022/1050386 ) Malatya Şehir Geçişi BSK Onarımı, Çevre Düzenlemesi ile Battalgazi Bağlantı Yolu BSK inşaatı ihalesini 240.240.240 TL ihale bedeli ile ZİVER İNŞAAT TAAHHÜT MAD TUR PAZ AŞ kazandı Yatırım Malatya Şehir Geçişinde inşa edilecek. Sözleşmesi  28 Ekim 2022 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 31 Ekim 2022 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Onarımı ile Çevre Düzenlemesi işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 149 gün süre verilen yatırımın 29.03.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Kasım 2022 Perşembe tarihli ve 2994 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 42 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-8-bolge-nin-1050386-malatya-ziver-insaat/

3 KASIM 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI BU YILIN FİYATLARIYLA 80 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Konya Büyükşehir Yapı Kontrol Dai Bşk  2022/840377  — Ilgın Osmanlı Kent Meydanı yapım işi   — Yatırımı 79.000.000,00 TL ihale bedeli ile BSB MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İNŞAAT SAN LTD  inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 3 Kasım 2022 Perşembe  tarih ve 2994 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 37-49

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 04.11.2022 - 2995 - 16
TH / 04.11.2022 – 2995 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 3 Kasım 2022 Perşembe tarih ve 2994 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 564.milyon 750 bin TL olan 60 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 2 Kasım 2022 Çarşamba Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 3 Kasım 2022 Perşembe tarih ve 2994 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 60 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 780 milyon lirayı geçen bu 3 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.