Taahhüt Haber’de 3 Nisan 2023 Pazartesi günü YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 630 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve ED/10-EDYA 2 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 3 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3101 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı nominal fiyatlarla 630 milyon lirayı geçen 3  adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. EKAP’ta yaşanan sorunlar nedeniyle 31 Mart 2023 Cuma günü hiçbir ihalenin yapılamadı ve tüm ihaleler 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe ertelendi. Bu nedenden dolayı 30 Mart 2023 Perşembe günü  Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, 31 Mart 2023 tarihinde  yazmadığımız, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 3 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3101  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

3 NİSAN 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞERİN ÜSTÜ) OLAN VE YM’Sİ 2022 YILI FİYATLARIYLA 550 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

30 Mart 2023 Perşembe günü ihale edilen İSKİ ‘nın 2023/154238 ihale kayıt numaralı (İKN) Avrupa Bölgesi 9, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 560.523.518 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda YÜDA İNŞAAT+CY YOL en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.YÜDA İNŞAAT+CY YOL firmasının teklifi 512.772.772,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3101  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/iski-nin-154238-yuda-insaat-cy-yol/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 3.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

3 NİSAN 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YE BULAN YM’Sİ ED/10-EDYA (YAKLAŞIK MALİYETLERİ EŞİK DEĞERİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA) ve YM’LERİ TOPLAMI 75 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Kocaeli İzmit Bld Fen İşl Md / 2023/214898 — İlçe Sınırları İçerisinde Asfalt Yapım İşi Yapım İşi / 30 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 37.720.425 TL olarak açıklanan ihalede NURSEL ASFALT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. NURSEL ASFALT ‘in teklifi 42.135.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– İzmir Büyükşehir Bld / 2023/200274 — İzmir İl Sınırları İçerisinde Bulunan Açık Spor Alanları Çocuk Oyun Alanları Ve Yürüyüş Yollarının Kauçuk Zeminlerinde Yapım Ve Onarım İşi Yapım İşi / 30 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 38.018.148 TL olarak açıklanan ihalede YAŞARTEK İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. YAŞARTEK İNŞAAT ‘in teklifi 37.978.500,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 3 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3101 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 54 – 56

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 04.04.2023 - 3102 - 18
TH / 04.04.2023 – 3102 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 3 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3101 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı nominal fiyatlarla 630 milyon lirayı geçen 3  adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. EKAP’ta yaşanan sorunlar nedeniyle 31 Mart 2023 Cuma günü hiçbir ihalenin yapılamadı ve tüm ihaleler 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe ertelendi. Bu nedenden dolayı 30 Mart 2023 Perşembe günü  Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, 31 Mart 2023 tarihinde  yazmadığımız, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 3 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3101  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.