Taahhüt Haber’de 3 Ocak 2023 Salı günü ihale bedelleri toplamı 1 milyar 800 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 1 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 3 Ocak 2023 Salı tarih ve 3037 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 2 milyar 229 milyon 876 bin TL olan 42 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 02 Ocak 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 3 Ocak 2023 Salı tarih ve 3037 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 800 milyon lirayı geçen bu 3 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

3 OCAK 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 1 MİLYAR 750 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– ÇEVRE ŞEHİRCİLİK (İKN. 2022/1234972 ) İstanbul Ümraniye Hekimbaşı KDP 1 Etap inşaatı ihalesini 1.297.773.000 TL ihale bedeli ile MAY İNŞAAT TAAHHÜT MÜŞ MÜH SAN LTD kazandı Yatırım İstanbul İli Ümraniye İlçesi Hekimbaşı’nda inşa edilecek. Sözleşmesi  16 Aralık 2022 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 26 Aralık 2022 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Üstyapı bina inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 720 gün süre verilen yatırımın 15.12.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Ocak 2023 Salı tarihli ve 3037 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/cevre-sehircilik-nin-1234972-istanbul-may-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 03.01.2023 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

– KGM 10 BÖLGE (İKN. 2022/712038 ) (Yusufeli-Sarıgöl) Ayrım Öğdem İl Yolu Sanat Yapıları, Toprak, Tünel, Köprü ve Üstyapı İşleri ikmali ihalesini 457.638.216 TL ihale bedeli ile SOLİS YAPI İNŞ TAAH AŞ kazandı Yatırım Artvin Yusufeli ve Ögdem’de inşa edilecek. Sözleşmesi  29 Aralık 2022 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 02 Ocak 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 344.300 m³ Kazı, 10.910 m³ Demirli Beton, 75.640 m³ Demirli Beton, 28.650 m³ Kırmataş Dolgu, 31.200 m³ Moloz Taş İnş., 7.225 Ton Nervürlü Çelik, 5.500 m³ Püskürtme Betonu, 3.500,00 Ton Çimento, 154.250 Ton Alttemel, Temel, 145.750 m² BSK Yapılması işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 400 gün süre verilen yatırımın 30.12.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Ocak 2023 Salı tarihli ve 3037 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-10-bolge-nin-712038-solis-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 03.01.2023 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

3 OCAK 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI  FİYATLARIYLA 60 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ Arazi Toplulaştırma TİGH Dai Bşk / 2022/1042461 — Diyarbakır Çermik ve Kayapınar İlçeleri AT ve TİGH — Yatırımı 56.561.413,00 ₺ ihale bedeli ile MEKAN HARİTA MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  3 Ocak 2022 Salı tarih ve 3037 sayılı Taahüt Habr Sayfa 39-48

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 04.01.2023 - 3038 - 13
TH / 04.01.2023 – 3038 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 3 Ocak 2023 Salı tarih ve 3037 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 2 milyar 229 milyon 876 bin TL olan 42 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 02 Ocak 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 3 Ocak 2023 Salı tarih ve 3037 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 800 milyon lirayı geçen bu 3 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.