Taahhüt Haber’de 3 Ocak 2023 Salı günü hiçbir EDÜ ya da EDYÜ önemli ihale sonucu (teklifler) yer almadı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 3 Ocak 2023 Salı tarih ve 3037 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 288 milyon 936 bin lirayı geçen 9 adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yayınlandı.  2 Ocak 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları – ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere; iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 3 Ocak 2023 Salı tarih ve 3037 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 9 ihale sonucu içinde yaklaşık maliyeti (YM) eşik değerin üstü (EDÜ) ya da eşik değerin yarısı üstü ancak sınır değerin altında (EDYÜ) hiçbir ihale sonucu (teklifler) yer bulmadı.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 3 Ocak 2023 Salı tarih ve 3037 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 51-58

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 04.01.2023 - 3038 - 14
TH / 04.01.2023 – 3038 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 3 Ocak 2023 Salı tarih ve 3037 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 288 milyon 936 bin lirayı geçen 9 adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yayınlandı.  2 Ocak 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları – ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere; iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 3 Ocak 2023 Salı tarih ve 3037 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 21 ihale sonucu içinde yaklaşık maliyeti (YM) eşik değerin üstü (EDÜ) ya da eşik değerin yarısı üstü ancak sınır değerin altında (EDYÜ) hiçbir ihale sonucu (teklifler) yer bulmadı.