Taahhüt Haber’de 3 Şubat 2023 Cuma  günü yaklaşık maliyetleri toplamı  750 milyon liraya yaklaşan 3 adet EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve 1 adet EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş  günü  yayınlanan 3 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3060 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 947 milyon 823 bin 235,- TL  tutarında 14  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 2 Şubat 2023 Perşembe  günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 3 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3060 sayılı sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) 3, YM’si EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 1 adet olmak üzere YM’leri 750 milyon liraya yaklaşan toplam 4 adet  önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 4 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

3 ŞUBAT 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI

650 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 2 Şubat 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1509827 ihale kayıt numaralı (İKN) Sivas İli Zara İlçesi 3. Etap 258 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 300.765.448 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda TUNA MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. TUNA MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 287.300.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3060 sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1509827-sivas-tuna-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 3.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

– 2 Şubat 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1509500 ihale kayıt numaralı (İKN) Konya İli Karatay İlçesi Tapu ve Kadastro Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 160.012.241 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÇINARBAY GAYRİMENKUL YATIRIM + MİNUSE GROUP en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ÇINARBAY GAYRİMENKUL YATIRIM + MİNUSE GROUP firmasının teklifi 155.900.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3060 sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1509500-konya-cinarbay-gayrimenkul-minuse-group/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 3.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

– 2 Şubat 2023 Perşembe günü ihale edilen İETT GN MD ‘nın 2022/1502031 ihale kayıt numaralı (İKN) Sultangazi Cebeci Garajı inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 180.006.377 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BAHAŞ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. BAHAŞ İNŞAAT firmasının teklifi 166.602.945,93 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 3 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3060 sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iett-gn-md-nin-1502031-bahas-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 3.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

3 ŞUBAT 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETİ 95 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIĞI  ŞÖYLE:

– İstanbul Zeytinburnu Bld / 2023/19331 —  Maltepe Mahallesi 2940 Ada Üzerine Sosyal Yaşam Alanı Oluşturulması ve Ortak Kamusal Alanlarda Düzenleme Yapılması yapım işi  —  02.02.2023 günü yapılan ve 6 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  96.466.957,-TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  81.971.750,00 TL ile   YILMAZER İNŞAAT TAAH TİC SAN AŞ’den geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 3  Şubat 2023  tarih ve 3060  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 28-33

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle  muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 06.02.2023 - 3061 - 15
TH / 06.02.2023 – 3061 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş  günü  yayınlanan 3 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3060 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 947 milyon 823 bin 235,- TL  tutarında 14  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 2 Şubat 2023 Perşembe  günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 3 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3060 sayılı sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) 3, YM’si EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 1 adet olmak üzere YM’leri 750 milyon liraya yaklaşan toplam 4 adet  önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 4 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.