Taahhüt Haber’de 30 Aralık 2022 Cuma günü ihale bedelleri toplamı 780 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 1 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in geçen yılın ve haftanın son günü yayınlanan 30 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3035 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 127 milyon 794 bin. TL olan 34 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 29 Aralık 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 30 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3035 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 34 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 780 milyon lirayı geçen bu 4 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

30 ARALIK 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 700 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ (İKN. 2022/1212504 / Pazarlık  ) Diyarbakır Çüngüş Camiisuk 102 Konut ile Çermik Tepe 43 Konut inşaatı ihalesini 203.975.000 TL ihale bedeli ile AKAR TAAHHÜT+HASOĞLU GAYRİMENKUL kazandı Yatırım Diyarbakır İli Çüngüş İlçesi Camiisuk Mahallesinde ve Çermik İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi  20 Aralık 2022 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 23 Aralık 2022 Cuma günü başlandı. Kapsamında Toplam 150 Konut inşaatı ile çevre düzenlemesi işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 299 gün süre verilen yatırımın 18.10.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Aralık 2022 Cuma tarihli ve 3035 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1212504-diyarbakir-akar-taahhut-hasoglu-gayrimenkul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 30.12.2022 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

– TOKİ (İKN. 2022/1036683 ) Denizli Çivril 2 Etap 448 Konut 2 Ticaret Merkezi 1 Camii ve 1 İlköğretim Okulu ihalesini 403.900.000 TL ihale bedeli ile NAYSA İNŞAAT ve TİCARET AŞ kazandı Yatırım Denizli İli Çivril İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi  15 Aralık 2022 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 22 Aralık 2022 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Tünel Kalıp Sistemiyle 448 Adet Konut ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 2 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1’er Adet Cami ve 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 500 gün süre verilen yatırımın 04.05.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Aralık 2022 Cuma tarihli ve 3035 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 45 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1036683-naysa-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 30.12.2022 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

– DSİ 17 BÖLGE (İKN. 2022/736733 ) Van-İpekyolu Ağzıkara Göleti ve Sulaması inşaatı ihalesini 107.441.918 TL ihale bedeli ile 58 YAPI İNŞAAT AŞ kazandı Yatırım Van’da inşa edilecek. Sözleşmesi  27 Aralık 2022 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 26 Ocak 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Bir Adet Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Gölet Yapısı ve Brüt 263 ha Alanın Sulama Yapıları işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 720 gün süre verilen yatırımın 15.01.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Aralık 2022 Cuma tarihli ve 3035 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 42 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-17-bolge-nin-736733-van-58-yapi-insaat-as/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 30.12.2022 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

30 ARALIK 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELİ BU YILIN FİYATLARIYLA 80 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– DSİ 6 Bölge Md Adana / 2022/1010286 — AS0-BS0 İsale Kanallarının Yükseltilmesi 3 Kısım İkmali — Yatırımı 82.458.980,00 ₺ ihale bedeli ile SMS İNŞAAT+LAPİDEM YAPI inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 30 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3035 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 42-49

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 02.01.2023 - 3036 - 14
TH / 02.01.2023 – 3036 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen yılın ve haftanın son günü yayınlanan 30 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3035 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 127 milyon 794 bin. TL olan 34 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 29 Aralık 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 30 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3035 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 34 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 780 milyon lirayı geçen bu 4 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.