Taahhüt Haber’de 30 Aralık 2022 Cuma günü yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 200 milyon liraya yaklaşan 5 önemli ihale sonucu (teklifler) yer aldı

Taahhüt Haber’in geçen yılın ve haftanın son günü yayınlanan 30 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3035 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 987 milyon TL.’yi bulan 17 adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yayınlandı.  28 ve 29 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları – ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere; iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 30 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3035 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17 ihale sonucu içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 4,  YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 ihale sonucu (teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetlreri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 200 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihale sonucunun (ihalelere verilen tekliflerin) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

30 ARALIK 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 100 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET İHALE SONUCUNUN (TEKLİFLERİN)  ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– EÜAŞ (İKN. 2022/1207341 ) Karakaya HES İşletme Binası ile Çüngüş Arası Asfalt Kaplama, Şevlerin Tanzimi ve Sanat Yapıları inşaatı ihalesinde sınır değerin hemen üzerinde kalan ve makul teklif sahibi olarak dikkat çeken teklif  ELENSU İNŞAAT + ÖRENSAN İNŞAAT’tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel (ADTA – Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları istenecek) bir teklif sahibi var. İhalenin ADTA istenecek firmanın açıklamalarının değerlendirilmesini takiben sonuçlanması bekleniyor. BKZ. https://taahhuthaber.com/download/euasin-1207341-elensu-insaat-orensan-insaat/

– TOKİ’nin (İKN. 2022/1261333 ) Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi 280 Adet İşyeri İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kalan ve makul aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlenen firma OKYANUS ENERJİ + MAKİMSAN ASFALT İş Ortaklığı oldu. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel.  İhale sonucunun yapılan son değerlendirmeyi takiben önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tokinin-1261333-konya-okyanus-enerji-makimsan-asfalt/

– TOKİ’nin (İKN. 2022/1298086 ) Ordu Altınordu Selimiye Millet Bahçesi inşaatı ihalesinde en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kalan ve makul aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlenen firma YASMAK İNŞAAT oldu. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel. İhale sonucunun yapılan son değerlendirmeyi takiben önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tokinin-1298086-ordu-yasmak-insaat/

– TOKİ’nin (İKN. 2022/1306676 ) Afyonkarahisar Çobanlar Zafer 156 Konut inşaatı ihalesinde sınır ihalesinde sınır değerin hemen üzerinde kalan ve makul teklif sahibi olarak dikkat çeken teklif sahibi GÜRAS MÜHENDİSLİK oldu. İhalede sorgulanması muhtemel (ADTA – Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları istenecek) bir teklif sahibi var. İhalenin ADTA istenecek firmanın açıklamalarının değerlendirilmesini takiben sonuçlanması bekleniyor. BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tokinin-1306676-afyonkarahisar-guras-muhendislik/

30 ARALIK 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETİ BU YILIN FİYATLARIYLA 70 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALE SONUCUNUN  (TEKLİFLERİN)  KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– DSİ 21 Bölge Md Aydın / 2022/1270122  — Denizli Çardak Hambat Ovası 2 Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi İşi yapım işi  — 29.12.2022 Perşembe günü yapılan 59 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  119.997.822 TL olarak açıklanan ihalede makul teklif  73.264.479 TL ile DEMKA İNŞAAT SANAYİ TİC İTH İHR LTD’ten geldi. İhalede ADTA istenmesi (Aşırı Düşük Teklif Açıklamalar istenmesi) (sorgulanması) muhtemel 2 teklif var.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 30 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3035 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 51-58

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 02.01.2023 - 3036 - 15
TH / 02.01.2023 – 3036 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen yılın ve haftanın son günü yayınlanan 30 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3035 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 987 milyon TL.’yi bulan 17 adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yayınlandı.  28 ve 29 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları – ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere; iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 30 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3035 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17 ihale sonucu içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 4,  YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 ihale sonucu (teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetlreri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 200 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihale sonucunun (ihalelere verilen tekliflerin) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.