Taahhüt Haber’de 30 Haziran 2022 Perşembe günü ihale bedelleri toplamı 2 milyar 250 milyon liraya yaklaşan ikisi pazarlık olmak üzere YM’si EDÜ 5 ve ED Yarısı üstü 3 SBİS yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 30 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2908 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2.734.377.269,71 TL olan 64 (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 29 Haziran 2022 Çarşamba günü EKAP’ın yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 ilanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 30 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2908 sayılı Taahhüt Haber’de yer alan bu 64 sonuç içinde YM’si EDÜ 5 ihale sonucu yer aldı. İhale bedelleri toplamı 2 milyar lirayı geçen bu 5 adet SBİS’ler içinde en çok dikkat çekenler  KGM 10 ve 6 BÖLGE’nin pazarlık usulü ile yaptığı iki ihale oldu.  Öte yandan Taahhüt Haber’de aynı gün YM’si eşik değerin yarısının üstünde olan 3 SBİS daha yer buldu. İhale Bedelleri toplamı 2 milyar 250 milyon liraya yaklaşan bu 8 SBİS’in başlıklarını haberin devam eden kısmında bulabilirsiniz.

30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN İKİ  TANESİ PAZARLIK USULÜ İLE YAPILAN VE İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR LİRAYI GEÇEN 5 EDÜ SBİS’İN BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– KGM 6 BÖLGE’nin (İKN. 2022/532991 – Pazarlık ) Çekerek Kırşehir (Alaca-Zile)-Çekerek Sorgun-Eymir-Aydıncık İl Yolu (Sorgun-Amadeni) Skent-İzibüyük Tprk İşl Snt Yap ve Üst Yapı BSK İnşaatınıihalesini 465.760.300 TL ihale bedeli ile BELBETON BETON kazandı. Yapım işi için 149 gün süre verilen yatırımın  1.12.2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2908 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-6-bolgenin-532991-pazarlik-belbeton-beton/

– KGM 10 BÖLGE’nin (İKN. 2022/529080 – Pazarlık ) Araklı-Dağbaşı-Uğrak İl Yolu Salmankaş Heyelanı Toprak, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel, Üstyapı İşleri,- Çığ Tünelleri ve Aşınma Tabakası inşaatı ihalesini 519.498.936 TL ihale bedeli ile MAKRO YOL YAPI SANAYİ ve TİCARET AŞ kazandı. Yapım işi için 577 gün süre verilen yatırımın 4.2.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2908 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-10-bolgenin-529080-pazarlik-makro-yol-yapi/

– TOKİ’nin (İKN. 2022/269976 ) Çorlu Kemalettin Mah. 760 Konut, 35 Dükkan, 1 Tic Mrk ve 1 Cami inşaatını ihalesini 555.556.000 TL ihale bedeli ile OTTOTEK İNŞAAT+BİNBAY YAPI kazandı. İhale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 11.02.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2908 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 64 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 29.04.2022 tarihli ve 2868 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tokinin-269976-corlu-ottotek-insaat-binbay-yapi/

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR’in (İKN. 2022/364061 ) Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım VIII Grup ihalesini 191.190.000 TL ihale bedeli ile AYBAR İNŞAAT+GÜN ER ELEKTRİK kazandı. İhale duyurusunda yapım işi için  720 gün süre verilen yatırımın 17.06.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2908 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 24.05.2022 tarihli ve 2881 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 80 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehirin-364061-aybar-insaat-gun-er-elektrik/

– İSTANBUL YİKOB’un (İKN. 2022/56974 ) Başakşehir Hoşdere ve Kayabaşı’da 1 İlkokul 2 Ortaokul inşaatı ihalesini 127.325.000 TL ihale bedeli ile ULURAY YAPI+HSY YAPI+BAYINDIRLAR kazandı. İhale duyurusunda yapım işi için 330 gün süre verilen yatırımın 25.05.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2908 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 64 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikobun-56974-uluray-yapi-hsy-yapi-bayindirlar/

30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISININ ÜSTÜNDE İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 200 MİLYON LİRAYI GEÇÇEN 3 SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Diyarbakır Büyükşehir Dst Hiz Md  – Bismil İlçe Sınırları Dahilinde Mahalle Yollarında Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı (Sathi Kaplama, Parke) Yapım İşi  / Yatırımı 51.463.172,25 TL  ihale bedeli ile EĞİLER İNŞAAT+REMZİOĞLU İNŞAAT hayata geçirecek.

– Diyarbakır Büyükşehir Dst Hiz Md  – Çüngüş İlçe Sınırları Dahilinde Mahalle Yollarında Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı (Sathi Kaplama, Parke) Yapım İşi   / Yatırımı 60.566.173,00 TL ihale bedeli ile TEKYOL TAAHHOT (ÇELEBİOĞLU G MENKUL)  inşa edecek.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara – Hkaby.5 Referanslı, Beşyüzevler GIS TM – Silahtar GIS TM 154 kV, 1600mm², 3,10 km Güzergâh Uzunluğunda Tek Devre XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi  / Yatırımı 86.904.225,00 TL ihale bedeli ile DEMİRER KABLO hayata geçirecek.

Sözleşmeye bağlanmış ihale sonuçlarının tam listesi için BKZ 29  Haziran 2022 Çarşamba  tarih ve 2907  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 57 – 70

KISALTMALAR

SBİS: Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu (Kesinleşmiş ihale sonucu)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TOKİ: Toplu Konut İdaresi

TH / 1.7.2022 - 2909 - 16
TH / 1.7.2022 – 2909 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 30 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2908 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2.734.377.269,71 TL olan 64 (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 29 Haziran 2022 Çarşamba günü EKAP’ın yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 ilanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 30 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2908 sayılı Taahhüt Haber’de yer alan bu 64 sonuç içinde YM’si EDÜ 5 ihale sonucu yer aldı. İhale bedelleri toplamı 2 milyar lirayı geçen bu 5 adet SBİS’ler içinde en çok dikkat çekenler  KGM 10 ve 6 BÖLGE’nin pazarlık usulü ile yaptığı iki ihale oldu.  Öte yandan Taahhüt Haber’de aynı gün YM’si eşik değerin yarısının üstünde olan 3 SBİS daha yer buldu. İhale Bedelleri toplamı 2 milyar 250 milyon liraya yaklaşan bu 8 SBİS’in başlıklarını haberin devam eden kısmında bulabilirsiniz.