Taahhüt Haber’de 30 Mayıs 2023 Salı günü YM’si 490 milyon lirayı geçen EDÜ 1 ve YM’leri toplamı 250 milyon liraya yaklaşan EDYÜ 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 30 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3139 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM’leri) toplamı 1 milyar 222 milyon 210 bin TL’yi geçen 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 26 Mayıs 2023 Cuma ve 29 Mayıs 2023 Pazartesi günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 30 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3139 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si 490 milyon lirayı geçen EDYÜ 1 ve YM’leri toplamı 250 milyon liraya yaklaşan EDYÜ 2 olmak üzere 3 adet  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 740 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

30 MAYIS 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE) OLAN VE YM’Sİ 490 MİLYON LİRAYI GEÇEN1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLAĞI ŞÖYLE:

– 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü ihale edilen ETİ MADEN ‘nın 2023/329323 ihale kayıt numaralı (İKN) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Tülü Açık Ocağı 29.300.000 Ton Kantar Ölçümlü Dekapaj işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 496.928.000 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda NURPA MÜHENDİSLİK (ALVER İNŞ) en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. NURPA MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 529.304.500,00 TL olarak kayıtlara geçti. Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Tülü Açık Ocağı Bigadiç/Balıkesir inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3139 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/eti-maden-nin-329323-bigadic-nurpa-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 30.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

30 MAYIS 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISININ ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA) OLAN VE YM’LERİ (YAKLAŞIK MALİYETLERİ) TOPLAMI 250 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞALIKLARI ŞÖYLE:

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü ihale edilen SAĞLIK BAKANLIĞI ‘nın 2023/310837 ihale kayıt numaralı (İKN) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa İllerinde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi Yapım, Tadilat ve Onarım İşi (SHIFA Projesi Kapsamında) (Kısmi tekliflere açık ihale) ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 151.056.327 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SİSKAR PROJE+ÖZAYKUT YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. SİSKAR PROJE+ÖZAYKUT YAPI firmasının teklifi 159.900.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3139 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-2023-310837-kahramanmaras-sanliurfa-siskar-proje-ozaykut-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 30.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü ihale edilen ‘nın 2023/310837_Kismi _2 ihale kayıt numaralı (İKN) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa İllerinde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi Yapım, Tadilat ve Onarım İşi (SHIFA Projesi Kapsamında) (Kısmi tekliflere açık ihale) ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 92.720.763 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÖZAYKUT YAPI + SİSKAR PROJE en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÖZAYKUT YAPI + SİSKAR PROJE firmasının teklifi 97.700.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 30 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3139 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanliginin-2023-310837_kismi_2-kahramanmaras-sanliurfa-ozaykut-yapi-siskar-proje/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 30.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için 30 Mayıs 2023 Salı tarih ve 3139 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 55-61

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 31.05.2023 - 3140 - 16
TH / 31.05.2023 – 3140 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 30 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3139 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM’leri) toplamı 1 milyar 222 milyon 210 bin TL’yi geçen 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 26 Mayıs 2023 Cuma ve 29 Mayıs 2023 Pazartesi günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 30 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3139 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si 490 milyon lirayı geçen EDYÜ 1 ve YM’leri toplamı 250 milyon liraya yaklaşan EDYÜ 2 olmak üzere 3 adet  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 740 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.