Taahhüt Haber’de 30 Ocak 2023 Pazartesi günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 300 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 5 olmak üzere, 8 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 30 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3056 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 900 milyon lira civarında 58 adet ihale ilanı yer aldı. 27 Ocak 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 58 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 5 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 300 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

30 OCAK 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 780 MİLYON LİRA CİVARINDA 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ GN MD İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/72585 – Muş Ovası Pompaj Sulaması 1 Kısım inşaatı için 24 Şubat 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 28 Ocak 2023 Cumartesi tarihli ve 3056 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-gn-md-ihale-duyurusu-yapti-72585-mus/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 28 Ocak 2023 Cumartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/79667 – İstanbul Maltepe Atışokulu Genel Altyapı inşaatı için 01 Mart 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 28 Ocak 2023 Cumartesi tarihli ve 3056 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-79667-istanbul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 28 Ocak 2023 Cumartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– VAN YİKOB İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/87172 – İpekyolu Kaymakamlığı Hizmet Binası inşaatı için 24 Şubat 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 28 Ocak 2023 Cumartesi tarihli ve 3056 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/van-yikob-ihale-duyurusu-yapti-87172/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 28 Ocak 2023 Cumartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

30 OCAK 2023 PAZARTESİ GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 525 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 5 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İstanbul Asfalt Fab San ve TİC Aş / 2023/22514 — İstanbul Avrupa Yakası Genelindeki Yollarda Kullanılmak Üzere Mamul Asfalt Malzeme Temini, Nakli ve Serimi İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 21.02.2023 tarihinde yapılacak.

– Kahramanmaraş Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2023/70438 — Kuzey İlçeleri Temel ve Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 22.02.2023 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2023/84256 — Kırıkkale İli Sulakyurt İlçesi Hükümet Konağı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 20.02.2023 tarihinde yapılacak.

– Kocaeli Çayırova Bld Fen İşl Md / 2023/90270 — Çayırova Spor Salonu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 20.02.2023 tarihinde yapılacak.

– Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/73433 — Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Kahvelipınar Mah 2612 Ada 71 Parsel 32 Derslik Kahvelipınar Mah İlkokulu-1 ve Kahvelipınar Mah 32 Derslik Ortaokulu İkmal Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 20.02.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 28 Ocak 2023 Cumartesi tarih ve 3056 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleriEKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 31.01.2023 - 3057 - 13
TH / 31.01.2023 – 3057 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 30 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3056 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 900 milyon lira civarında 58 adet ihale ilanı yer aldı. 27 Ocak 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 58 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 5 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 300 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.