Taahhüt Haber’de 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü YM’si EDÜ ve ED’nin yarısı üstü 3’er adet ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı tatili sonrası kısa haftanın ikinci günü  yayınlanan 31 Ağustos 2022 Çarşamba tarih ve 2948 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  2 milyar liraya yaklaşan 97 adet ihale ilanı yayınlandı. 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 97 adet ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer aldı. Aynı  gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında yine 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı  1 milyar 250 milyon lirayı geçen  bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ 1 ADET  İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/860618 – Ankara Kalecik Çanakkale 188 Konut 1 Camii ve Halitçevri KDP 56 Konut ikmali için 29 Eylül 2022 Perşembe günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 31 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli ve benzer iş deneyimi olarak aranıyor. 2948 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-860618-ankara-kalecik/

– TEİAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/835580 – İTM.415 Referanslı 154 kV Finans GIS TM Yapımı için 29 Eylül 2022 Perşembe günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ.  31 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli ve 2948 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 38 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-ihale-duyurusu-yapti-835580/

– KGM 7 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/840248 – (Terme-Fatsa) Ayr–Akkuş–(Ünye-Niksar)Ayr Yolu Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) İşleri için 30 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 31 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli ve 2948 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-7-bolge-ihale-duyurusu-yapti-840248-terme-fatsa/

31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI EŞİK DEĞERİN ALTINDA OLAN 3ADET İLANIN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Mardin Büyükşehir MARSU Plan Pro Yat İnş Dai Bşk 2022/839210 – Mardin Koyunlu (Dandane) İçmesuyu İnşaatı yapım işi  / İhale 20.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Denizli Çevre Şehircilik İl Md 2022/856653 – Denizli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası yapım işi  / İhale 28.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk 2022/856547 – Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari Hizmet Binası 2 Etap yapım işi     / 19.09.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 31 Ağustos 2022 Çarşamba tarih ve 2948  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 1.9.2022 - 2949 - 16
TH / 1.9.2022 – 2949 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı tatili sonrası kısa haftanın ikinci günü  yayınlanan 31 Ağustos 2022 Çarşamba tarih ve 2948 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  2 milyar liraya yaklaşan 97 adet ihale ilanı yayınlandı. 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 97 adet ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer aldı. Aynı  gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında yine 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı  1 milyar 250 milyon lirayı geçen  bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.