Taahhüt Haber’de 31 Ağustos 2023 Perşembe günü ihale bedelleri toplamı 2 milyar 655 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 1 olmak üzere toplam 2 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 31 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3202 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 3 milyar 482 milyon 567 bin TL olan 47 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 29 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 31 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3202 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 47 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2 milyar 655 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 415 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – DSİ 20 BÖLGE (İKN. 2023/540470 ) Kılavuzlu Sulaması 3 Kısım İkmali inşaatı ihalesini 2.416.481.440 TL ihale bedeli ile İNELSAN İNŞAAT+VESTAN İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 17 Ağustos 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 25 Ağustos 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Brüt 15 151 ha Alanın Sulanmasını Sağlayacak Borulu Sulama Şebekesinin ve Üzerindeki Sanat Yapılarının, 2 Adet Pompa İstasyonunun (P11 ve P12 Pompa İstasyonları), Enerji Nakil Hattı ve İşletme-Bakım Yollarının inşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1095 gün süre verilen yatırımın 24.08.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Nurdağı-İslahiye/Gaziantep’te inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 31 Ağustos 2023 Perşembe tarihli ve 3202 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 41 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ  04.07.2023 tarih ve 3161 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 16 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-20-bolge-nin-540470-inelsan-insaat-vestan-insaat-2/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 31.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 240 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – BOTAŞ (İKN. 2019/321441 ) Ceyhan Terminali Depolama Tanklarının Bakım Onarımı İnşaatı ihalesini 243.800.000 TL ihale bedeli ile HSY YAPI+İMAJ ALTYAPI kazandı Sözleşmesi 01 Kasım 2019 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 11 Kasım 2019 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Ceyhan Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Tank Çiftliğinde ve Balast Tesisinde Bulunan 15 Adet Ham Petrol Depolama Tankı, 1 Adet Su Tankı Olmak Üzere Toplam 16 Adet Tanka Ait Slaç Temizliği, Mekanik Onarım, Kumlama-Boyama ve Diğer İşler Yapılacaktır. işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1600 gün süre verilen yatırımın 29.03.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adana İli Ceyhan İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 31 Ağustos 2023 Perşembe tarihli ve 3202 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ  03.09.2019 tarih ve 2198 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-nin-321441-ceyhan-hsy-yapi-imaj-altyapi/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 31.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 31 Ağustos 2023 Perşembe tarihli ve 3202 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:38 – 48

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 01.09.2023 - 3203 - 15
TH / 01.09.2023 – 3203 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 31 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3202 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 3 milyar 482 milyon 567 bin TL olan 47 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 29 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 31 Ağustos 2023 Perşembe tarih ve 3202 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 47 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2 milyar 655 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.