Taahhüt Haber’de 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 3 milyar 350 milyon liraya yaklaşan YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ yine 2 adet önemli SBİS yer aldı

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3140 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 3 milyar 948 milyon 80 bin TL. olan 44 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 30 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3140 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 44 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 3 milyar 350 milyon liraya yaklaşan bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 975 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – KGM 1 BÖLGE (İKN. 2023/21442 ) Tekirdağ – Muratlı 36,5 Km..Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı (BSK) ikmali ihalesini 1.779.786.050 TL ihale bedeli ile KUTAL PROJE+GELİŞİM YAPI kazandı. İhale  Kamu İhale Kanunu Madde 20 kapsamında belli istekliler arasında (Ön Seçim 10 Aday) usul ile gerçekleştirildi.  Yatırım Tekirdağ’da inşa edilecek. Sözleşmesi  26 Mayıs 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 30 Mayıs 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında Takriben 36,5 Kilometre Uzunluğundaki Yolda Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilen Cins ve Miktarlarda Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri, Köprü İşleri işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1000 gün süre verilen yatırımın 23.02.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli ve 3140 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-1-bolge-nin-21442-tekirdag-kutal-proje-gelisim-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 31.05.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – SAĞLIK BAKANLIĞI (İKN. 2022/1453903 ) Balıkesir Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı ihalesini 1.197.000.000 TL ihale bedeli ile KUR İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ AŞ kazandı Yatırım Balıkesir İli Karesi İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi 18 Mayıs 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 26 Mayıs 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Toplam İnşaat Alanı 87.937,00 m² Olan Betonarme 2B-Z-8 Katlı Hastane Binası inşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 750 gün süre verilen yatırımın 13.06.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli ve 3140 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 01.02.2023 tarih ve 3058 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 66 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-1453903-balikesir-kur-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 31.05.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 375 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – DENİZLİ YİKOB (İKN. 2023/341569 ) Denizli İl Jnd Kom Ek Hizmet Binası ile Kademe ve Depo inşaatı ihalesini 195.949.000 TL ihale bedeli ile OBM YAPI+HÜLAGÜ HAN kazandı Yatırım Denizli İli Pamukkale İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi  26 Mayıs 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 09 Haziran 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında 1 Adet Yapım İşi. işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 550 gün süre verilen yatırımın 09.12.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli ve 3140 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/denizli-yikob-nin-341569-obm-yapi-hulagu-han/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 31.05.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – İZMİR BÜYÜKŞEHİR (İKN. 2023/213428 ) İzmir İZBAN Hattı Üzerinde 2 Adet İstasyon inşaatı ihalesini 174.312.000 TL ihale bedeli ile 3 EL GRUP ENERJİ MADEN İNŞ AŞ kazandı Yatırım İzmir’de inşa edilecek. Sözleşmesi 22 Mayıs 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 25 Mayıs 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında 2 Adet Yer Üstü Tren İstasyonun Kaba İnşaatın, İnce İşlerin, Mekanik ve Elektrik İmalatları, Çevre Düzenlemesi, Geoteknik İşleri (İksa ve Zemin İyileştirme) İle Yaya Alt Geçidi Tamirat ve Onarımı Yapılması işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 540 gün süre verilen yatırımın 14.11.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli ve 3140 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 45 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 05.04.2023 tarih ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/izmir-buyuksehir-nin-213428-3-el-grup-enerji-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 31.05.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  31 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli ve 3140 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa  42-51

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 01.06.2023 - 3141 - 16
TH / 01.06.2023 – 3141 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3140 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 3 milyar 948 milyon 80 bin TL. olan 44 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 30 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3140 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 44 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 3 milyar 350 milyon liraya yaklaşan bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.