Taahhüt Haber’de 31 Mayıs 2023 Çarşamba  günü YM’si 330 milyon lirayı geçen EDÜ 1 ve YM’si 180 milyon lirayı geçen EDYÜ 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 31 Mayıs 2023 Çarşamba   tarih ve 3140  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM’leri) toplamı 1 milyar 287 milyon 709 bin  TL’yi geçen 20  adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 30 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 30 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3139 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 20 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si 330 milyon lirayı geçen EDÜ 1 ve YM’si 180 milyon lirayı geçen EDYÜ 1 adet olmak üzere 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 510 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE) OLAN VE YM’Sİ 330 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLAĞI ŞÖYLE:

30 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/424971 ihale kayıt numaralı (İKN) Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Üzümlü Mahallesi 214 Adet Konut ile 1 Adet Ticaret Merkezi (3 Dükkânlı) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 331.610.663 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AKAR TAAHHÜT + HASOĞLU İNŞAAT + MSÇ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. AKAR TAAHHÜT + HASOĞLU İNŞAAT + MSÇ İNŞAAT firmasının teklifi 329.961.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3140  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-424971-trabzon-akar-taahhut-hasoglu-insaat-msc-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 31.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISININ ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA) OLAN VE YM’Sİ 180 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLAĞI ŞÖYLE:

– 30 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 7 BÖLGE ‘nın 2023/437833 ihale kayıt numaralı (İKN) Tokat Merkez Köyleri AT ve TİGH İkmali inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 182.602.849 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DMK İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 26 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. DMK İNŞAAT firmasının teklifi 111.369.844,31 TL olarak kayıtlara geçti. Yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Tokat İli Merkez İlçesine Bağlı 16 Köy/Mahalle, Artova İlçesine Bağlı 4 Köy/Mahalle, Tokat Erbaa İlçesine Bağlı 1 Köy/Mahallerinde inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3140  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-7-bolge-nin-437833-tokat-dmk-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 31.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için 31 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3140   sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 53-61

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 01.06.2023 - 3141 - 18
TH / 01.06.2023 – 3141 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 31 Mayıs 2023 Çarşamba   tarih ve 3140  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM’leri) toplamı 1 milyar 287 milyon 709 bin  TL’yi geçen 20  adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 30 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 30 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3139 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 20 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si 330 milyon lirayı geçen EDÜ 1 ve YM’si 180 milyon lirayı geçen EDYÜ 1 adet olmak üzere 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 510 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.