Taahhüt Haber’de 31 Ocak 2023 Salı günü tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 50 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 5 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 4 olmak üzere, 9 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 31 Ocak 2023 Salı tarih ve 3057 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 400 milyon lira civarında 51 adet ihale ilanı yer aldı. 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 31 Ocak 2023 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 51 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 2 milyar 50 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 9 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

31 OCAK 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYR 550 MİLYON LİR CİVARINDA 5 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– ADANA BÜYÜKŞEHİR İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/88934 – Öğretmenler Bulvarı ile A. İzzet Begoviç Bulvarı Kesişimi Seviyeli Kavşak inşaatı için 27 Şubat 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 31 Ocak 2023 Salı tarihli ve 3057 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adana-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-88934/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 31 Ocak 2023 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– DSİ 20 BÖLGE İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2022/1336516 – Adıyaman Atatürk Baraj Gölü Bebek 1 Pompaj Sulaması inşatı için 28 Şubat 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 31 Ocak 2023 Salı tarihli ve 3057 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-20-bolge-ihale-duyurusu-yapti-1336516-adiyaman/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 31 Ocak 2023 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOROSLAR BELEDİYESİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/78034 – Toraslar 2023 yılı Altyapısı Tamamlanmış Yolların Kplama, Kaldırım ve Onarımları inşaatı için 28 Şubat 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 90 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 31 Ocak 2023 Salı tarihli ve 3057 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toroslar-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-78034-toraslar/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 31 Ocak 2023 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– DSİ GN MD İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2022/1501318 – Çorum Osmancık İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatı için 28 Şubat 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere AXI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 31 Ocak 2023 Salı tarihli ve 3057 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-gn-md-ihale-duyurusu-yapti-1501318-corum/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 31 Ocak 2023 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/92244 – Cerrahpaşa Yerleşkesi Üst Cerrahpaşa Hasteni Yapıları Kaba inşaatı için 28 Şubat 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 31 Ocak 2023 Salı tarihli ve 3057 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-92244/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 31 Ocak 2023 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

31 OCAK 2023 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 500 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 4 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Bursa Büyükşehir BUSKİ Gn Md / 2023/75327 — Osmangazi Demirtaş Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 20.02.2023 tarihinde yapılacak.

– Van Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/84537 — Tuşba Kaymakamlığı Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.02.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md / 2023/61998 — İSKİ Tesis ve Arazilerinde Çevre Düzenleme Bakım, Onarım ve Peyzaj Projelendirme İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 23.02.2023 tarihinde yapılacak.

– Konya Karatay Bld Fen İşl Md / 2023/89866 — Çift Tabakalı Sathi Kaplama Yapım — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.02.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 31 Ocak 2023 Salı tarih ve 3057 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 01.02.2023 - 3058 - 16
TH / 01.02.2023 – 3058 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 31 Ocak 2023 Salı tarih ve 3057 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 400 milyon lira civarında 51 adet ihale ilanı yer aldı. 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 31 Ocak 2023 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 51 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 2 milyar 50 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 9 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.