Taahhüt Haber’de 4 Ağustos 2022 Perşembe günü YM’si EDÜ ve ED’nin yarısı üstü hiçbir ihale ilanı yer almadı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü  yayınlanan 4 Ağustos 2022 Perşembe tarih ve 2930 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 450  milyon lirayı geçen 56 adet ihale ilanı yayınlandı. 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 56 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz ve YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında hiçbir ihale ilanı yayınlanmadı.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 4 Ağustos 2022 Perşembe tarih ve 2930 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 15

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 5.8.2022 - 2931 - 15
TH / 5.8.2022 – 2931 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü  yayınlanan 4 Ağustos 2022 Perşembe tarih ve 2930 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 450  milyon lirayı geçen 56 adet ihale ilanı yayınlandı. 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 56 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz ve YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında hiçbir ihale ilanı yayınlanmadı.