Taahhüt Haber’de 4 Mayıs 2023 Perşembe günü  YM’leri toplamı 1 milyar 600 milyon lirayı geçen EDÜ 2 ve YM’si  250 milyon liraya yaklaşan EDYÜ 1 olmak üzere 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in kısa haftanın üçüncü günü  yayınlanan 4 Mayıs 2023 Perşembe  tarih ve 3122  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 498 milyon 400 bin TL’yi  geçen 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü  Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 4 Mayıs 2023 Perşembe  tarih ve 3122  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 19 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 600 milyon lirayı geçen  2 adet EDÜ ve YM’si 250 milyon liraya yaklaşan 1 adet EDYÜ  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 850 milyon liraya yaklaşan söz konusu bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

4 MAYIS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ  EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 600 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘in 2023/247611 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul Geneli Yaya Korkuluğu ve Otokorkuluk inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 299.205.632 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda YİMTAŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. YİMTAŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT firmasının teklifi 295.800.911,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 4  Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3122  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-in-247611-yimtas-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 4.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen KGM ‘nın 2023/299856 ihale kayıt numaralı (İKN) Eskişehir-Seyitgazi-3. Bl. Hd. (Kırka Geçişi Dahil) Yolunun Km:39+000-60+255(G)/59+800(İ)-67+000 Arasındaki Yapım Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.305.512.512 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KARFEN İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 10 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KARFEN İNŞAAT firmasının teklifi 855.993.638,60 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 4  Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3122  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/kgm-nin-299856-eskisehir-karfen-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 4.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

4 MAYIS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜ ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’Sİ 250 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI  ŞÖYLE

3 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen ÇEVRE ŞEHİRCİLİK ‘in 2023/336677 ihale kayıt numaralı (İKN) Erzincan İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 244.960.073 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GİRİŞİMCİLER YAPI + TAŞYAPI TURİZM İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. GİRİŞİMCİLER YAPI + TAŞYAPI TURİZM İNŞAAT firmasının teklifi 285.525.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 4  Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3122  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/cevre-sehircilik-in-336677-erzincan-girisimciler-yapi-tasyapi-turizm-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 4.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 4  Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3122  sayılı  Taahhüt Haber Sayfa 55-61

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 05.05.2023 - 3123 - 17
TH / 05.05.2023 – 3123 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in kısa haftanın üçüncü günü  yayınlanan 4 Mayıs 2023 Perşembe  tarih ve 3122  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 498 milyon 400 bin TL’yi  19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü  Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 4 Mayıs 2023 Perşembe  tarih ve 3122  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 19 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 600 milyon lirayı geçen  2 adet EDÜ ve YM’si 250 milyon liraya yaklaşan 1 adet EDYÜ  önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 850 milyon liraya yaklaşan söz konusu bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.