Taahhüt Haber’de 4 Nisan 2023 Salı günü YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 675 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ 2 ve bu yılın fiyatlarıyla 50 milyon liranın üstünde ancak ED’nin yarısının altında  5 adet olmak üzere toplam 7 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 4 Nisan 2023 Salı  tarih ve 3102 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı nominal fiyatlarla 900 milyon liraya yaklaşan 15 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Nisan 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 4 Nisan 2023 Salı tarih ve 3102 sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 675 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ 2 ve bu yılın fiyatlarıyla 50 milyon liranın üstünde ancak ED’nin yarısının altında 5 adet olmak üzere toplam 7 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu 7 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

4 NİSAN 2023 SALI  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜ ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 330 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 3 Nisan 2023 Pazartesi günü ihale edilen GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI ‘nın 2023/225785 ihale kayıt numaralı (İKN) Manisa Kula 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 196.324.889 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda TANU İNŞAAT TİC LTD en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. TANU İNŞAAT TİC LTD firmasının teklifi 184.850.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 4 Nisan 2023 Salı  tarih ve 3102  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-nin-225785-tanu-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 4.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 3 Nisan 2023 Pazartesi günü ihale edilen MARDİN BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/237999 ihale kayıt numaralı (İKN) Mardin İli Midyat, Nusaybin, Dargeçit, Ömerli ve Savur İlçelerinde Muhtelif Yol Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 148.530.772 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BAŞTAŞLAR İNŞAAT+UĞUR İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. BAŞTAŞLAR İNŞAAT+UĞUR İNŞAAT firmasının teklifi 124.468.400,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 4 Nisan 2023 Salı  tarih ve 3102  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/mardin-buyuksehir-nin-237999-bastaslar-insaat-ugur-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 4.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

4 NİSAN 2023 SALI  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YE BULAN YAKLAŞIK MALİYETLERİ 2023 YILI FİYATLARIYLA 50 MİLYON LİRANIN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA,  YM’LERİ TOPLAMI 350 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 5 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/203881 — Çiğli Egekent İlkokulu (24 Derslikli) İnşaatı Yapım İşi / 3 Nisan 2023 Pazartesi günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 53.862.868 TL olarak açıklanan ihalede PALGÜÇ ENERJİ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. PALGÜÇ ENERJİ İNŞAAT ‘in teklifi 58.921.500,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Van Gürpınar Bld Fen İşl Md / 2023/206573 — Gürpınar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 373 Ada, 2 Ve 3 Nolu Parselde Konut İnşaatı Yapım İşi Yapım İşi / 3 Nisan 2023 Pazartesi günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 105.065.832 TL olarak açıklanan ihalede ORDUR İNŞAAT + HASBER İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. ORDUR İNŞAAT + HASBER İNŞAAT ‘in teklifi 96.331.331,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/216071 — Büyükçiğli Anadolu Lisesi (24 Derslikli) İnşaatı Yapım İşi / 3 Nisan 2023 Pazartesi günü yapılan ve 7 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 51.227.580 TL olarak açıklanan ihalede MERKON TAAHHÜT YAPI İNŞAAT 2’nci sırada yer alan teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sınır değer altında kalan firmaların sorgulanmayacağı, bir başka deyişle SD altında kalan firmalardan (ADTA) aşırı düşük teklif açıklamaları istenmeyeceği koşulu geçerliydi. İhalenin 2’nci oturum değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerte sonuçlanması bekleniyor MERKON TAAHHÜT YAPI İNŞAAT ‘in teklifi 40.135.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Karayolları 14 Bölge Md Bursa / 2023/226367 — Bölge Müdürlüğümüz 141 , 142 , 143 Ve 146 Şube Şeflikleri Yol Ağında Çelik Otokorkuluk Yapım, Bakım Ve Onarım Yapılması Yapım İşi Yapım İşi / 3 Nisan 2023 Pazartesi günü yapılan ve 6 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 59.999.342 TL olarak açıklanan ihalede KİRAÇ GALVANİZ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. KİRAÇ GALVANİZ ‘in teklifi 55.417.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Mardin Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2023/237859 — Mardin İli Mazıdağı Ve Derik İlçelerinde Muhtelif Yol Yapım İşi Yapım İşi / 3 Nisan 2023 Pazartesi günü yapılan ve 9 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 100.857.205 TL olarak açıklanan ihalede ÇAMER PETROL + İNOVA ASFALT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. ÇAMER PETROL + İNOVA ASFALT ‘in teklifi 83.294.100,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 4 Nisan 2023 tarih ve 3102 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 55 – 61

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 05.04.2023 - 3103 - 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 4 Nisan 2023 Salı  tarih ve 3102 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı nominal fiyatlarla 900 milyon liraya yaklaşan 15 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Nisan 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 4 Nisan 2023 Salı tarih ve 3102 sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 675 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ 2 ve bu yılın fiyatlarıyla 50 milyon liranın üstünde ancak ED’nin yarısının altında 5 adet olmak üzere toplam 7 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu 7 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.