Taahhüt Haber’de 5 Eylül 2023 Salı günü YM’leri toplamı 1 milyar 380 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ 1 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 05 Eylül 2023 Salı tarih ve 3205 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 958 milyon 784 bin TL olan 20 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  04 Eylül 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 05 Eylül 2023 Salı tarih ve 3205 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 20 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 380 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

5 EYLÜL 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 145 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  04 Eylül 2023 Pazartesi günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/767541 ihale kayıt numaralı (İKN) Niğde İli Çamardı İlçesi Bereketli Mahallesi 285 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 606.829.188 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda METAG İNŞAAT+ATAŞ İNŞAAT teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. METAG İNŞAAT+ATAŞ İNŞAAT firmasının teklifi 603.930.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 285 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Niğde ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 05 Eylül 2023 Salı tarihli ve 3205 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-767541-nigde/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 05.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  04 Eylül 2023 Pazartesi günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/773076 ihale kayıt numaralı (İKN) Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Beylik Mahallesi 256 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 539.689.110 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda İZBAY İNŞAAT NAKLİYE AKARYAKIT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İZBAY İNŞAAT NAKLİYE AKARYAKIT firmasının teklifi 556.956.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 256 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kırklareli ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 05 Eylül 2023 Salı tarihli ve 3205 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-773076-kirklareli-izbay-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 05.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

5 EYLÜL 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 235 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  04 Eylül 2023 Pazartesi günü ihale edilen KGM 14 BÖLGE ‘nın 2023/820989 ihale kayıt numaralı (İKN) Karayolları 14 (Bursa) Bölge Müdürlüğü 142 (Çanakkale) Şube Şefliği Tesis Binaları İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 235.452.903 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SERENDİ MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SERENDİ MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 219.191.919,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 10.606,60 m2 İnşaat Alanına Sahip Şube Şefliği Tesis İşi; (İnşaat İşleri % 79,90 Mekanik İşleri % 7,31 Elektrik İşleri % 6,72 Altyapı İşleri %1,23 ve Peyzaj İşleri % 4,84) yapımını kapsıyor. 75 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Çanakkale ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 05 Eylül 2023 Salı tarihli ve 3205 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-14-bolge-nin-820989-serendi-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 05.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 5 Eylül 2023 Salı tarihli ve 3205 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44 – 51

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 06.09.2023 - 3206 - 17
TH / 06.09.2023 – 3206 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 05 Eylül 2023 Salı tarih ve 3205 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 958 milyon 784 bin TL olan 20 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.