Taahhüt Haber’de 5 Mayıs 2023 Cuma  günü  YM’leri toplamı 1 milyar 840 milyon lirayı geçen EDÜ 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in kısa haftanın dördüncü ve son günü  yayınlanan 5 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3123  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 321 milyar 438 bin TL’yi geçen 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Mayıs 2023 Çarşamba ve 4 Mayıs 2023 Perşembe günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve  5 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3123  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 20  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 840 milyon lirayı geçen  3 adet EDÜ önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

5 MAYIS 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 840 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 4 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen BOTAŞ ‘nın 2023/296080 ihale kayıt numaralı (İKN) Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz-2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 971.380.810 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÇOLAKOĞLU İNŞAAT TURİZM + İNELSAN İNŞAAT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÇOLAKOĞLU İNŞAAT TURİZM + İNELSAN İNŞAAT firmasının teklifi 1.249.317.297,44 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5  Mayıs 2023 Cuma tarih ve 3123  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/botas-nin-296080-colakoglu-insaat-turizm-inelsan-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen DSİ 1 BÖLGE ‘nın 2023/310860 ihale kayıt numaralı (İKN) 1 Bölge Müdürlüğü İdari Binası ve Isı Merkezi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 349.929.434 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AKADEMİ YAPI + YILMAZER İNŞAAT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. AKADEMİ YAPI + YILMAZER İNŞAAT firmasının teklifi 346.987.421,02 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5  Mayıs 2023 Cuma tarih ve 3123  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-1-bolge-nin-310860-akademi-yapi-yilmazer-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/275031 ihale kayıt numaralı (İKN) Avcılar E-5 Meydanı Zeminaltı Otoparkı, Yaya Alt Geçidi ve Meydan Düzenleme İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 520.804.304 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ASOY İNŞAAT + SULKAR İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ASOY İNŞAAT + SULKAR İNŞAAT firmasının teklifi 514.661.060,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5  Mayıs 2023 Cuma tarih ve 3123  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-nin-275031-asoy-insaat-sulkar-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 5  Mayıs 2023 Cuma tarih ve 3123  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 55-63

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 08.05.2023 - 3124 - 20
TH / 08.05.2023 – 3124 – 20

ÖZET

Taahhüt Haber’in kısa haftanın dördüncü ve son günü  yayınlanan 5 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3123  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 321 milyar 438 bin TL’yi geçen 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Mayıs 2023 Çarşamba ve 4 Mayıs 2023 Perşembe günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve  5 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3123  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 20  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 840 milyon lirayı geçen  3 adet EDÜ önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.