Taahhüt Haber’de 5 Nisan 2023 Çarşamba günü YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 1 milyar 200 milyon liraya yaklaşan  YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü  yayınlanan 5 Nisan 2023 Çarşamba tarih  ve 3103 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 600 milyon liraya yaklaşan 33  adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Nisan 2023 Pazartesi ve 4 Nisan 2023 Salı  günleri  Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 5 Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 33  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) 1 ve YM’si EDYÜ 4 olmak üzere yaklaşık maliyetleri (YM’leri) toplamı 1 milyar 200 milyon liraya yaklaşan 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu 5 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜ) OLAN VE YM’Sİ  400 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 4 Nisan 2023 Salı günü ihale edilen SAKARYA YİKOB ‘nın 2023/187458 ihale kayıt numaralı (İKN) Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yeni Bina Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 375.534.371 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MESUT TANDOĞAN İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. MESUT TANDOĞAN İNŞAAT firmasının teklifi 396.340.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5  Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/sakarya-yikob-nin-187458-mesut-tandogan/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜ ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 800 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 3 Nisan 2023 Pazartesi günü ihale edilen SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ ‘nın 2023/239104 ihale kayıt numaralı (İKN) Süleymanpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Merkez Mahallelerde Asfalt Yol Yapım, Onarım ve Yeni İmalat Yapılması yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 158.737.808 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KASEL İNAŞAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KASEL İNAŞAT firmasının teklifi 157.965.000,00 TL olarak kayıtlara geçti. Yatırım Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Merkez Mahallelerde inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5  Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/suleymanpasa-belediyesi-nin-239104-kasel-inasat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 3 Nisan 2023 Pazartesi günü ihale edilen MERSİN BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/61491 ihale kayıt numaralı (İKN) Lojistik Merkezi Yapılması İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 225.240.509 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ULU İNŞAAT + ADALYA MİMARLIK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ULU İNŞAAT + ADALYA MİMARLIK firmasının teklifi 238.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5  Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mersin-buyuksehir-nin-61491-ulu-insaat-adalya-mimarlik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 31 Mart 2023 Cuma günü ihale edilen İZMİR BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/213428 ihale kayıt numaralı (İKN) İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi İZBAN Hattı Üzerinde 2 Adet İstasyon inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 174.635.945 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda 3 EL GRUP ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. 3 EL GRUP ENERJİ firmasının teklifi 174.312.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5  Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/izmir-buyuksehir-nin-213428-3-el-grup-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 4 Nisan 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 10 BÖLGE ‘nın 2023/211135 ihale kayıt numaralı (İKN) Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Şebeke Yapımı Tamamlama Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 249.940.801 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda CAN AY TAAHHÜT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. CAN AY TAAHHÜT firmasının teklifi 230.060.280,00 TL olarak kayıtlara geçti. Yatırım Diyarbakır’da hayata geçecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5  Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-10-bolge-nin-211135-can-ay-taahhut/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 5 Nisan 2023 tarih ve 3103 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 51 – 64

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 06.04.2023 - 3104 - 17
TH / 06.04.2023 – 3104 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü  yayınlanan 5 Nisan 2023 Çarşamba tarih  ve 3103 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 600 milyon liraya yaklaşan 33  adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 3 Nisan 2023 Pazartesi ve 4 Nisan 2023 Salı  günleri  Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 5 Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 33  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) 1 ve YM’si EDYÜ 4 olmak üzere yaklaşık maliyetleri (YM’leri) toplamı 1 milyar 200 milyon liraya yaklaşan 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu 5 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.